Uitnodigen burgemeester of wethouder

U kunt de burgemeester of een wethouder uitnodigen voor een officiële handeling bij een jubileum, opening, viering of andere gelegenheid. De leden gaan hier graag op in als de agenda het toelaat.

Aanvragen

  • Stuur uw uitnodiging minimaal 6 weken voor de datum van de bijeenkomst in
  • Door het grote aantal verzoeken kunnen de leden van het college van B en W niet op elke uitnodiging ingaan
  • Het college besluit in de B en W-vergadering wie naar een bijeenkomst gaat