Nijmegen aardgasvrij

Nijmegen wil uiterlijk in 2045 stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van panden en tapwater. In de Warmtevisie (2018) (pdf, 8.15 MB) staat wat de stad hiervoor moet doen.

Het begint met het maken van een wijkwarmteplan. Hier werkt de gemeente op dit moment aan met bewoners, woningcorporaties en andere pandeigenaren in Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld. 
Op nijmegen.nl/aardgasvrij leest u meer over de totale route naar een aardgasvrij Nijmegen en over hoe het gaat in de startwijken. U vindt er ook tips over isoleren en energiebesparing.

Projectinformatie

Proeftuin Zwanenveld

De wijk Zwanenveld heeft van het rijk subsidie gekregen. Lees de stukken hierover.

De wijk is proeftuin voor het Rijksprogramma aardgasvrije wijken

Monitoring aardgasverbruik  

Aardgas voorziet nu in meer dan 95 procent van de totale warmtevraag van Nijmegen. In 2045 moeten bijna 80.000 woningen en alle andere gebouwen in de Nijmeegse wijken van het gas af zijn en gebruikmaken van andere energiebronnen. Jaarlijks volgt de gemeente het aardgasverbruik in de stad. 

Gewijzigde Gaswet 

De Gaswet is gewijzigd. Lees:

Voortgangsinformatie voor de gemeenteraad

Brieven aan alle pandeigenaren in Nijmegen