Plan voor minder CO2 van de gemeentelijke organisatie

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Ook de gemeente Nijmegen werkt daaraan mee en wil dat de organisatie in 2030 energieneutraal is. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen CO2 meer vrij mag komen door verbranding van gas (gebouwen) en brandstoffen (vervoer/materieel). Én dat de energie die we gebruiken duurzaam is opgewekt. Dit is een grote overgang die niet van vandaag op morgen is gemaakt. Het gaat stap voor stap. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder. Wat dat betekent, leest u op deze pagina. 

Op weg naar een energieneutrale organisatie

Het doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn, geldt voor de hele organisatie gemeente Nijmegen. Om zo min mogelijk energie gebruiken en CO2 vrij te laten komen,  zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan dak- en gevelisolatie, zonnepanelen, warmtepompen en triple-glas. Ook kopen we duurzaam opgewekte elektriciteit in. De komende jaren zetten we verdere stappen richting een energieneutrale organisatie. 

CO2-prestatieladder: stap voor stap 

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Gemeente Nijmegen berekent elk jaar opnieuw samen met Dar (afvalverwerker) en MGR (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en IRVN) hoeveel CO2 we uitstoten en stellen doelen.  Ook nemen we maatregelen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en - zo nodig - betrekken. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2030 als organisatie gemeente Nijmegen energieneutraal te zijn.  

Jaarlijkse footprintberekening

Om de voortgang te kunnen bepalen moeten we weten hoeveel CO2 er door de organisatie vrij komt. De berekening die we elk jaar doen noemen we onze 'footprint'. Vanaf 2022 nemen we ook de ODRN mee in de footprint.

Bekijk de footprint vergelijking door de jaren heen
Bekijk de footprint 2021
Bekijk de infographic van de footprint 2019 - 2020 - 2021

Welke maatregelen nemen we? 

Het grootste deel van de footprint wordt veroorzaakt door het gasverbruik voor het verwarmen van gebouwen en het dieselverbruik van wagens en andere materialen van Dar. Ook is de gemeente Nijmegen een grootverbruiker van stroom. Omdat dit groen wordt ingekocht komt dit niet terug in de footprint. Ondanks dat, vinden we het belangrijk dat er ook minder elektra gebruikt wordt. De volgende maatregelen worden ingezet die helpen om de hoeveelheid CO2 die vrij komt minder te maken:

  • Verduurzamen van wagenparken 
  • Verduurzamen van brandstoffen voor wagenpark (CNG, Biobrandstoffen)
  • Verduurzamen van gebouwen
  • Beter inregelen van installaties, zoals warmtesystemen
  • Verbeteren inzichten

Wat kunt u doen? 

Benieuwd wat u zelf als ondernemer of inwoner kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?

  • Kijk voor advies, subsidies en tips over energie besparen en duurzame maatregelen in woningen op de website van het Energieloket
  • Meer weten over de energietransitie en aardgasvrije wijken in Nijmegen? Kijk op onze website of bekijk het dossier Energietransitie
  • Ondernemers kunnen voor inspiratie, hulp en advies contact opnemen met Power2Nijmegen