Burgerinitiatief en burgeragendering

Hieronder staat meer informatie over de 2 manieren waarop je als inwoner van Nijmegen over je idee of plan in gesprek kan gaan met de gemeenteraad.

  • Dat kan met een burgerinitiatief: als inwoner stuur je een compleet voorstel in bij de gemeenteraad, waarna de raad erover besluit.
  • Of met een burgeragendering: je zet een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad en gaat daarover in debat met de gemeenteraad, die uitspreekt wat er daarna gaat gebeuren.

Wil je meer informatie of heb je vragen stuur een e-mail naar griffie@nijmegen.nl

Burgerinitiatief: laat de raad besluiten over je voorstel

Het college van burgemeester en wethouders doen voorstellen waar de gemeenteraad over beslist. Als inwoner van Nijmegen kan je ook zo’n voorstel maken en de gemeenteraad over dat voorstel laten stemmen. Een burgerinitiatief gaat op dezelfde manier als een voorstel van een wethouder. In de gemeenteraad wordt erover gepraat, ook met jou als initiatiefnemer. Ten slotte neemt de raad een besluit over je voorstel.

Alle Nijmegenaren van 14 jaar en ouder en organisaties die een Nijmeegs adres hebben kunnen een burgerinitiatief indienen. Voorwaarde is wel dat je minimaal 100 handtekeningen hebt verzameld van Nijmegenaren die je voorstel ondersteunen. Voor die handtekeningen gelden dezelfde voorwaarden als voor die van jou als initiatiefnemer.

initiatief insturen

initiatief insturen

Burgerinitiatief Stevenskerktuinen

Buurtbewoners willen graag bij het St. Stevenskerkhof tuinen aanleggen om de omgeving groener te maken. Nu ligt er veel steen. De tuinen worden onderhouden door de bewoners en leerlingen van een basisschool in de buurt. Voor dit idee is een burgerinitiatief ingestuurd. U kunt dit initiatief ondersteunen. Bekijk het initiatief.

Ondersteunen

Ondersteunen

Burgeragendering: bespreek je onderwerp met de raad

Als inwoner van Nijmegen kan je ook een onderwerp op de agenda zetten van de gemeenteraad. Dit heet een burgeragendering. In de gemeenteraad wordt over jouw onderwerp gepraat, ook met jou als initiatiefnemer. Daarna beslist de gemeenteraad wat er verder met het onderwerp gaat gebeuren.

Alle Nijmegenaren van 14 jaar en ouder en organisaties die een Nijmeegs adres hebben kunnen een burgeragendering insturen. Voorwaarde is wel dat je minimaal 150 handtekeningen hebt verzameld van Nijmegenaren die ook vinden dat jouw onderwerp in de raad wordt besproken. Voor die handtekeningen gelden dezelfde voorwaarden als voor die van jou als initiatiefnemer.

agendering

agendering