Nijmegen van iedereen

Nijmegen is een stad van en voor iedereen. Wie u ook bent en wat uw achtergrond ook is. We houden er rekening mee dat niet iedereen hetzelfde is. Zo kunnen we zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt en hetzelfde behandeld wordt.

Onze aanpak

We hebben in het bijzonder aandacht voor mensen met een beperking, lhbtiq+ personen en voor mensen met een migratieachtergrond.

In het actieprogramma "Inclusie" zorgen we dat geregeld wordt wat afgesproken is in het VN Verdrag Handicap. Wil je meer weten over het actieprogramma Inclusie, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief.

We zetten ons in voor lhbtiq+ inwoners van Nijmegen met acties van de Regenboogagenda. We werken samen met organisaties in het regenboognetwerk aan 8 actiepunten, bijvoorbeeld Zorg & Welzijn en Veiligheid.

We ondersteunen mensen met een migratieachtergrond: mensen die uit een ander land naar Nederland verhuisd of gevlucht zijn, of met familie die ooit naar Nederland is gekomen. Dit doen we met subsidies voor migrantenorganisaties. Bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten die mensen helpen om mee te laten doen in de samenleving, of activiteiten die ervoor zorgen dat mensen met een migratieachtergrond zichzelf beter kunnen helpen/redden.

Heeft u een wens, vraag of idee?

Misschien helpt een van de pagina's hieronder u. Of neem direct contact met ons op:


Nieuwsbrief VN verdrag handicap/ iedereen doet mee

Aanmelden en terugkijken nieuwsbrief

Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen en wil je een tekstversie (in Word) ontvangen, stuur dan een email aan: iedereendoetmee@nijmegen.nl