Aanpassen aan het klimaat

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Steeds vaker krijgen we te maken met hoge temperaturen, lange perioden van droogte en heftige regenbuien. Ook stormen, hagelbuien en onweer komen vaker voor. Dat merken we in Nijmegen ook. Bomen en struiken verdrogen, stenige wijken worden nog warmer en bij heftige regenbuien ervaren we wateroverlast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten wat we gaan doen om ons aan te passen aan het klimaat.

Klimaatbestendig: voorbereid op heftig weer

Nijmegen wil klimaatbestendig worden. Dat betekent dat we onze stad en omgeving moeten voorbereiden op het heftige weer dat komt kijken bij het veranderende klimaat. Met klimaatmaatregelen kan Nijmegen zich voorbereiden op weersextremen. Bijvoorbeeld door stenen te vervangen door groen, want meer groen zorgt voor verkoeling en het beter opnemen van regenwater. Door meer bomen te planten, zorgen we voor genoeg schaduw en koelte bij heet weer.  En door regenwater niet langer via het riool af te voeren, maar weer in de bodem te laten zakken, verminderen we verdroging en wateroverlast.

Wat doet de gemeente

De komende jaren gaan we als gemeente hard aan de slag om de stad klimaatbestendig te maken. Nieuwbouw proberen we zo klimaatbestendig uit te voeren, net als aanpassingen buiten op straat, in parken en pleinen (openbare ruimte). Ook werken we samen met woningbouwverenigingen en bedrijven om ook hun terreinen klimaatbestendig in te richten. Voorbeelden van deze aanpak:

  • Groene gevels en daken aanleggen
  • Parkeerplaatsen weghalen of groener maken
  • Wadi's aanleggen
  • Bomen planten waar de meeste hitte is in de stad
  • Bewoners aanmoedigen/helpen met groene ideeën voor hun buurt

De complete klimaataanpak en -acties vindt u in de klimaatadaptatiestrategie.

Doet u ook mee?

De stad klimaatbestendig maken kunnen we als gemeente niet alleen. U kunt helpen door ook maatregelen te nemen rondom uw eigen huis en tuin.