Toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen bouwen in de bestaande stad en inzetten op 10.000 extra banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Dat is het gebied rondom het Maas-Waalkanaal ten zuiden van de Neerbosscheweg. Het grenst aan de wijken: Lankforst, De Kamp, Malvert, Zwanenveld, Hatert en Neerbosch-Oost en Winkelsteeg. U vindt een plattegrond onderaan deze pagina.

Toekomstplannen

We hebben een toekomstplan (ambitiedocument) voor de Kanaalzone-Zuid gemaakt, gevolgd door een ontwikkelvisie voor Winkelsteeg. We zien volop kansen om dit stuk Nijmegen mooier te maken. Met extra woningen, die zo hard nodig zijn. Maar ook bedrijven om te zorgen voor voldoende banen. En groene routes naar de wijken eromheen. In Winkelsteeg is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in de andere wijken kijken we vooral naar kwaliteitsverbetering. Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zijn we in gesprek gegaan over de plannen. Hoe dat in zijn werk ging leest u in het terugblik participatie.

Het college heeft op 1 juni 2021 het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid vastgesteld. In dezelfde collegevergadering is ook de Ontwikkelvisie Winkelsteeg vastgesteld. Op 24 november 2021 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 de ontwikkeldoelen en -principes en het ruimtelijk raamwerk vastgesteld. Het ruimtelijk raamwerk legt de hoofdstructuur voor het gebied vast. Dit gaat onder andere over wegennet en groenstructuur, en over waar functies zoals wonen, voorzieningen en cultuur een plek krijgen.

Versnelde woningbouw

Op 2 plekken in het gebied willen we versneld woningen gaan bouwen. We hebben hiervoor zo’n 9 miljoen euro subsidie gekregen. Dit is een woningbouwimpuls-bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Met de bijdrage kan de gemeente Nijmegen sneller aan de slag, meer woningen betaalbaar maken (de zogenaamde onrendabele top) en zorgen voor een verbetering en versterking van het economische klimaat op Winkelsteeg.

Het gaat om de volgende 2 gebieden:

  • Op het voormalige Compaq terrein bij de Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21): hier gaat het om ‘tijdelijke' woningen voor maximaal 15 tot 20 jaar. Hiervoor ontving de gemeente een rijkssubsidie van 2,5 miljoen euro
  • Bij station Goffert: hier gaat het om blijvende woningen en werkplekken. Om extra ruimte te maken voor bebouwing denken we ook aan het samenvoegen van de nu gesplitste wegen van de Graafseweg en Neerbosscheweg bij het station Nijmegen-Goffert

Voor deelgebied Winkelsteeg vindt u meer informatie op winkelsteeg.nijmegen.nl.