Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging: elk jaar bijwerken

De Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf, 55 MB) werd door de gemeenteraad vastgesteld op 28 oktober 2020. De Omgevingsvisie maakten we samen met de stad vanwege de nieuwe Omgevingswet. Volgens de Omgevingswet moet een gemeente een omgevingsvisie hebben. Gemeenten hebben tot en met 31 december 2026 voor het vaststellen van de omgevingsvisie.

Wat staat er in de omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staan uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte in Nijmegen. Het geeft daarmee de komende jaren richting aan de ontwikkeling van onze stad. Waar kunnen bijvoorbeeld extra woningen komen die nodig zijn? En hoe bieden we ruimte aan de groei van de werkgelegenheid tot aan 2030. De omgevingsvisie stelt dat Nijmegen een compacte (kleine) en leefbare stad moet blijven, zodat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend of met het OV kunnen verplaatsen. We willen dat Nijmegen een aangename stad blijft en het groene landschap erom heen behouden blijft.

Samen met de stad

De omgevingsvisie is samen met onder meer inwoners, bedrijven, instellingen tot stand gekomen. Om te zorgen dat de Omgevingsvisie steeds zo actueel mogelijk is, werkt de gemeente de visie in ieder geval elk jaar bij in afstemming met de gemeenteraad en de stad. Daarom zijn er verschillende bijeenkomsten waar de gemeente Nijmegen in gesprek gaat met de stad; mensen die in de stad wonen, werken of betrokken zijn bij de stad.

Focusgebieden

De extra woningen en werkplekken komen vooral in de zogeheten focusgebieden: Waalsprong, Waalfront, centrum/stationsomgeving, Kanaalzone/Winkelsteeg en Heyendaal, en in de sectoren Health & High Tech. Door de ruimte in de bestaande stad te benutten voor de verwachte groei in het aantal inwoners, werknemers en bedrijven, kan Nijmegen die compacte stad blijven. Met een duidelijke identiteit en een prachtig omliggend landschap.

Wonen en werken gecombineerd

Door slimme combinaties van woningen, werkplekken en andere functies blijft de stad aantrekkelijk om in te wonen, werken en te verblijven. Dit draagt ook bij aan het toch al gunstige ondernemersklimaat met financieel gezonde en hoogwaardige bedrijven. Nijmegen biedt ook in de toekomst volop ruimte aan voetgangers en fietsers en bewegen wordt aangemoedigd. In combinatie met een sterk openbaarvervoernetwerk blijft de stad leefbaar en bereikbaar.

Groen de stad in

Het groen van buiten wordt meer de stad in getrokken. Door deze groene verbindingen komt er ruimte voor biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren in een gebied) en dieren. Ook kan Nijmegen daarmee gevolgen van de klimaatverandering opvangen.

Duurzaam en circulair

De verandering naar een duurzame stad met een circulaire (hergebruik) economie gaat door. Met slim gebruik van energie, die duurzaam is opgewekt. Samen met (regio)partners, inwoners en bedrijven werkt Nijmegen aan de toekomst. Waarbij ruimte wordt geboden aan ideeën die de kwaliteit van de stad ten goede komen. Voor alle ontwikkelingen geldt dat deze in goede afstemming met de omgeving moeten plaatsvinden.

Documenten

Als onderdeel van de omgevingsvisie is een beschrijving van de stad gemaakt (Stad in Beeld). Dit document en alle andere bijlagen bij de omgevingsvisie zoals de zienswijzennota, vindt u in de besluitenlijst van het college van 23 juni 2020 (agendapunt 3.1).

Bijwerken omgevingsvisie

We zijn nu bezig om de omgevingsvisie bij te werken. Dat noemen we actualiseren. Dat doen we om de omgevingsvisie meer in detail uit te werken en om nieuwe ontwikkelingen mee te nemen.

Actualiseren van de omgevingsvisie doen we samen met de stad. Op 19 september 2023 heeft het college het participatieplan vastgesteld. Daarin staat wat de gemeente de komende tijd doet om de stad te betrekken.