Maaibeheer

De afgelopen jaren heeft de gemeente besloten het maaibeheer ecologisch te versterken. Om die reden zijn we waar het kon minder gaan maaien. 

Waarom maaien? 

Maaien doen we om te voorkomen dat er spontaan struiken en bomen gaan groeien. We willen juist meer bloeiende kruiden of een speelgebied of hondenuitlaatplaats.

Wegen en paden houden we verkeersveilig

Verkeersveiligheid staat voorop. Waar het nodig is maaien we deze locaties vaker dan 2 keer per jaar.

We maaien niet alles tegelijkertijd

Meer dan 65% van het grasoppervlak in Nijmegen maaien we op een ecologische manier. Dat betekent dat we op die plekken maar 1 à 2 keer per jaar maaien en het maaisel na een paar dagen afvoeren. Grasvelden waar inwoners ontspannen, spelen en sporten maaien we bijna elke week. Denk hierbij aan een veld om te voetballen. 

Maaien werkt het beste als de grassen en kruiden vol voedingsstoffen zitten. Helaas is dat ook het moment dat de bloemen vol in bloei staan. Omdat we niet alles tegelijkertijd maaien en de kruiden langer of vaker bloeien, behouden we bloeiende bermen en groenstroken. Hierdoor is er genoeg voedsel en zijn er genoeg schuilplekken voor insecten en andere dieren om te kunnen overleven.

Maai mei niet!

Waar het mogelijk is en waar nu al veel kruiden staan, maaien we grasvelden niet in de maand mei. We zorgen daardoor dat er in deze periode extra voedsel is voor bijen en andere insecten. Omdat het gras op de kleigrond hiervoor te hard groeit doen we dit in sommige stadsdelen niet, zoals Dukenburg, Nijmegen Noord en Lindenholt. 

U kunt zelf ook een bijdrage leveren. Weten hoe? Kijk bij Maai Mei Niet. Zo dragen we samen een bloemetje bij.  

Kleurkeur: goed maaibeheer bermen en groenstroken

Nijmegen maait verschillende gebieden op basis van Kleurkeur. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en groenstroken. Met kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Kleurkeur is ontwikkeld door de Vlinderstichting en Groenkeur.

Hoe vaak wordt er gemaaid?

Wilt u zien hoe vaak er bij u in de buurt gemaaid wordt, kijk dan op de kaart.  

Handleiding kaart:

  1. Klik in de legenda bij het plusteken op groen
  2. Klik op het plusteken bij plantsoenen
  3. Vink plantsoenvakken aan
  4. Klik in de kaart op het vak waar u iets van wilt weten
  5. Op de rechterkant van het beeldscherm is de informatie te zien over het vak dat u heeft aangeklikt

Heeft u een melding, wens of vraag? 

In de nota maaibeheer is meer informatie te lezen over het maaien in Nijmegen. 

Wordt er volgens u niet gemaaid zoals afgesproken of heeft u een wens of vraag? Meld dit dan via de Meld & Herstel app van de gemeente Nijmegen.