Milieuzone brom- en snorfietsen vanaf 2025

Vanaf 2025 mag u niet meer met een vervuilende brom- of snorfiets in bepaalde gebieden rijden in Nijmegen. Het gaat om brom- en snorfietsen met een bouwjaar van 2010 of ouder. De drie gebieden zijn: Nijmegen centrum, Hof van Holland en Heijendaal. Deze gebieden noemen we milieuzones. In de andere gebieden van Nijmegen mag u wel met alle brom- en snorfietsen rijden. Vanaf 2028 mogen vervuilende brom- en snorfietsen de bebouwde kom niet meer in. Een brom- of snorfiets moet dan elektrisch zijn om hier te mogen rijden. 

Waarom doen wij dit? 

  • De gemeente Nijmegen neemt deze maatregel om de luchtkwaliteit in Nijmegen te verbeteren. In totaal zijn er 29 maatregelen voor schonere lucht.
  • In deze drie gebieden verwacht de gemeente Nijmegen nu of in de toekomst het meeste verkeer. 
  • Oude brom- en snorfietsen met een benzinemotor van voor 2011 zorgen voor pieken van luchtvervuiling op en rondom fietspaden. Dit is ongezond voor bestuurders zelf, maar ook voor fietsers en voetgangers.
  • Met name de brom- en snorfietsen van voor 2011 met een benzinemotor zijn vervuilend. Deze oude brom- en snorfietsen met benzinemotor zorgen namelijk voor veel uitstoot van stoffen zoals fijnstof en benzeen. Dat is ongezond voor de bestuurders zelf, maar ook voor fietsers en voetgangers.

Wat kunt u nu al zelf doen?

Komt u vaak in het Hof van Holland, Nijmegen centrum of Heijendaal met uw oude brom- of snorfiets? Kijk dan of u anders kunt reizen. Bijvoorbeeld met een elektrische scooter, deelvervoer of het openbaar vervoer. Als de gemeente Nijmegen subsidies heeft voor brom- en snorfietsen, dan delen we deze op deze pagina. 

Wanneer gaat er iets veranderen?

  • Vanaf 2025: in drie gebieden mogen er geen brom- en snorfietsen met het bouwjaar van 2010 of ouder rijden
  • Vanaf 2028: mogen vervuilende brom- en snorfietsen de bebouwde kom niet meer in. Een brom- of snorfiets moet dan elektrisch zijn om hier te mogen rijden

Waar zijn de milieuzones?

Voor Nijmegen betekent  het dat er 3 milieuzones komen: in het centrum van Nijmegen, Heijendaal en Hof van Holland. Zie de lijst en kaart hieronder.