Nijmegen aardgasvrij

Nijmegen wil uiterlijk in 2045 stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van panden en tapwater. In de Warmtevisie (2018) (pdf, 8.15 MB) staat wat de stad hiervoor moet doen.

Het begint met het maken van een wijkwarmteplan. Een wijkwarmteplan is voor de 3 startwijken Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld inmiddels opgesteld door de gemeente, bewoners, woningcorporaties en andere pandeigenaren in deze wijken
Op aardgasvrij.nijmegen.nl leest u meer over de totale route naar een aardgasvrij Nijmegen en over hoe het gaat in de startwijken. U vindt er ook tips over isoleren en energiebesparing.

Projectinformatie

Energie besparen

Proeftuin Zwanenveld

De wijk Zwanenveld heeft van het rijk subsidie gekregen. Lees de stukken hierover.

De wijk is proeftuin voor het Rijksprogramma aardgasvrije wijken

Monitoring aardgasverbruik  

In de energie monitoringrapportage (pdf, 2MB) is het verbruik van aardgas, elektriciteit en warmte en de duurzame energie opwek gerapporteerd voor de periode  2008-2020. 

Voortgangsinformatie voor de gemeenteraad