Plan voor minder CO2 van de gemeentelijke organisatie

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrijkomt. Ook de gemeente Nijmegen werkt daaraan mee en wil dat de organisatie in 2035 energieneutraal is. Energieneutraal houdt in dat we niet meer energie verbruiken dan we zelf (duurzaam) opwekken. Om dat te bereiken, moeten we veel minder energie (gas, elektriciteit, brandstoffen) gebruiken. Ook moeten we ervoor zorgen dat de energie die we gebruiken duurzaam is opgewekt. Op dit moment is dat niet het geval; het is  een heel grote overgang. Om deze verandering in goede banen te leiden, gebruiken we het instrument de CO2-prestatieladder. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te verminderen. 

We streven naar het tussentijdse doel om eind 2024 70% minder CO2 uit te stoten dan in 2019. Wat dat betekent voor de organisatie, leest u op deze pagina. 

Hoe werkt het?

De CO2-prestatieladder is een systeem waarbij  we (half)jaarlijks berekenen hoeveel CO2 vrijkomt op basis van het energieverbruik bij de organisatie. Daartoe behoren de gemeente Nijmegen, DAR, ODRN en MGR. Deze berekening noemen we onze ‘footprint’: de voetafdruk. Door het maken van deze berekening, blijven we elk half jaar in de gaten houden of we genoeg maatregelen nemen om de CO2-uitstoot werkelijk te verminderen. En om uiteindelijk op tijd energieneutraal te worden.

Focus maatregelen 2023-2024

Het grootste deel van de footprint wordt veroorzaakt door het gasverbruik voor het verwarmen van gebouwen en het dieselverbruik van wagens en andere materialen. Ook is de gemeente Nijmegen een grootverbruiker van stroom. De volgende maatregelen nemen we de komende tijd om de hoeveelheid CO2 die vrijkomt, minder te maken:

  • Inkoop van groene stroom 66% reductie
  • Inkoop van groen gas 1% reductie
  • Verduurzaming vastgoed 4,5% reductie door minder gasverbruik
  • Verduurzaming wagenpark 0,25% reductie

Bij het nemen van deze maatregelen betrekken en informeren we medewerkers, inwoners en externe partners zoveel mogelijk. Ook werken we aan het verminderen van het stroomverbruik. We verduurzamen de openbare verlichting, richten een energiemanagementsysteem in en nemen nog meer energiebesparende maatregelen.

Wat hebben we al gedaan

De organisatie heeft al verschillende maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en aanbrengen van dak- en gevelisolatie, zonnepanelen, LED-verlichting, warmtepompen en triple-glas.  We blijven dit soort maatregelen nemen. Bekijk de video Samen energie besparen (YouTube)

Gemeente krijgt certificaat voor beperken CO2-uitstoot

Gemeente Nijmegen heeft een CO2-bewust certificaat gekregen. We hebben afgelopen jaren onder andere gebouwen geïsoleerd, een deel van de straatverlichting door LED vervangen, zonnepanelen geplaatst en ook de serverruimte energiezuiniger gemaakt. Bovendien kopen we zoveel mogelijk groene elektriciteit en groen gas in. Hierdoor stoot de gemeente steeds minder CO2 uit.

Na een uitgebreid onderzoek heeft de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) het certificaat toegekend. 

Wethouder duurzaamheid Tobias van Elferen is enthousiast:

Complimenten aan de medewerkers die hier hard aan gewerkt hebben. We vragen aan bedrijven en inwoners om minder energie te gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan en dat moeten we zelf dan ook doen. Samen met de afvalverwerker Dar, ODRN en MGR (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en IRVN) werken we continu aan het verminderen van de CO2-uitstoot door onze organisaties.

Wat kunt u zelf doen? 

Benieuwd wat u zelf als ondernemer of inwoner kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?

  • Kijk voor advies, subsidies en tips over energie besparen en duurzame maatregelen in woningen op de website van het Energieloket. Voor bedrijven is er een zakelijk deel op deze website
  • Voor ondernemers  heeft de Groene Metropool Regio een Regionaal Expertisecentrum Energie waar u terechtkunt voor advies
  • Meer weten over de energietransitie en aardgasvrije wijken in Nijmegen? Kijk op onze website of bekijk het dossier Energietransitie
  • Ondernemers kunnen voor inspiratie, hulp en advies contact opnemen met Power2Nijmegen