Plan voor minder CO2 van de gemeentelijke organisatie

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Ook de gemeente Nijmegen werkt daaraan mee en wil dat de organisatie in 2030 energieneutraal is. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen CO2 meer vrij mag komen door verbranding van gas (gebouwen) en brandstoffen (vervoer/materieel). Én dat de energie die we gebruiken duurzaam is opgewekt. Dit is een grote overgang die niet van vandaag op morgen is gemaakt. Het gaat stap voor stap. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder. Wat dat betekent, leest u op deze pagina. 

Gemeente krijgt certificaat voor beperken CO2 uitstoot

Gemeente Nijmegen heeft een CO2-bewust certificaat gekregen. We hebben afgelopen jaren onder andere gebouwen geïsoleerd, een deel van de straatverlichting door LED vervangen, zonnepanelen geplaatst en ook de serverruimte energiezuiniger gemaakt. Hierdoor stoot de gemeente steeds minder CO2 uit.

Wethouder duurzaamheid Tobias van Elferen is enthousiast: ‘Complimenten aan de medewerkers die hier hard aan gewerkt hebben. We vragen aan bedrijven en inwoners om minder energie te gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan en dat moeten we zelf dan ook doen.’ Samen met de afvalverwerker Dar en MGR (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en IRVN) werken we continu aan het verminderen van de CO2-uitstoot door onze organisaties.

Na een uitgebreid onderzoek heeft de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) het certificaat toegekend. SKAO probeert bedrijven en overheden aan te sporen om CO2-uitstoot te verminderen met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven na te streven.

Hoe werkt het?

De gemeente werkt met de CO2-prestatieladder waarbij we jaarlijks de CO2-uitstoot van de organisatie (gemeente, DAR. MGR) ’meten’.
De footprint bestaat uit:

 • Gemeentelijke organisatie
 • MGR
 • Dar
 • ODRN

In 2021 is er 7006,9 ton CO2 uitgestoten. Dat is meer dan de helft minder CO2-uitstoot dan het jaar daarvoor! En het verschil had nog groter kunnen zijn als we niet door corona onze gebouwen veel meer moesten ventileren.

We blijven nieuwe maatregelen nemen waarmee we de CO2-uitstoot steeds kleiner maken. Dit past in het gemeentelijke besluit om in 2030 een energie neutrale organisatie te zijn. 

Op weg naar een energieneutrale organisatie

Het doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn, geldt voor de hele organisatie gemeente Nijmegen. Om zo min mogelijk energie gebruiken en CO2 vrij te laten komen,  zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan dak- en gevelisolatie, zonnepanelen, warmtepompen en triple-glas. Ook kopen we duurzaam opgewekte elektriciteit in. De komende jaren zetten we verdere stappen richting een energieneutrale organisatie. Bekijk de video Samen energie besparen (YouTube)

CO2-prestatieladder: stap voor stap 

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Gemeente Nijmegen berekent elk jaar opnieuw samen met Dar (afvalverwerker), MGR (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en IRVN) en ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen)hoeveel CO2 we uitstoten en stellen doelen.  Ook nemen we maatregelen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en - zo nodig - betrekken. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2030 als organisatie gemeente Nijmegen energieneutraal te zijn.  

Jaarlijkse footprintberekening

Om de voortgang te kunnen bepalen moeten we weten hoeveel CO2 er door de organisatie vrij komt. De berekening die we elk jaar doen noemen we onze 'footprint'. 

Welke maatregelen nemen we? 

Het grootste deel van de footprint wordt veroorzaakt door het gasverbruik voor het verwarmen van gebouwen en het dieselverbruik van wagens en andere materialen van Dar. Ook is de gemeente Nijmegen een grootverbruiker van stroom. Omdat dit groen wordt ingekocht komt dit niet terug in de footprint. Ondanks dat, vinden we het belangrijk dat er ook minder elektra gebruikt wordt. De volgende maatregelen worden ingezet die helpen om de hoeveelheid CO2 die vrij komt minder te maken:

 • Inkoop van groene stroom: 66% reductie
 • Inkoop van groen gas: 1% reductie
 • Verduurzaming vastgoed: 4,5% reductie door minder gasverbruik
 • Verduurzaming wagenpark: 0,25% reductie
 • Verbeteren inzichten

Naast dat de verduurzaming van het vastgoed een reductie van CO2 uitstoot als gevolg heeft, wordt er ook gewerkt aan het reduceren van het stroomverbruik. Acties die hierbij worden genomen zijn het verduurzamen van de openbare verlichting en verlichting in vastgoed, inrichten van energiemanagementsystemen en andere energiebesparende maatregelen.

Wat kunt u doen? 

Benieuwd wat u zelf als ondernemer of inwoner kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?

 • Kijk voor advies, subsidies en tips over energie besparen en duurzame maatregelen in woningen op de website van het Energieloket
 • Meer weten over de energietransitie en aardgasvrije wijken in Nijmegen? Kijk op onze website of bekijk het dossier Energietransitie
 • Ondernemers kunnen voor inspiratie, hulp en advies contact opnemen met Power2Nijmegen