Samenwerken voor schone lucht in Nijmegen

Fijn wonen in een gezonde omgeving. Daar willen wij als gemeente in ondersteunen waar nodig. Bij gezond wonen is schone lucht belangrijk. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in Nederland en in Nijmegen al een stuk beter geworden. In Nijmegen is de lucht op plekken waar mensen wonen volgens de wet schoon genoeg. Dat meten en berekenen we regelmatig. Toch willen we meer doen en daarom nemen we 29 maatregelen om de lucht schoner te maken.

Bekijk hoe schoon de lucht bij u is

Bent u benieuwd hoe schoon de lucht is bij u in de buurt? Bekijk onze metingen.

Maatregelen om de lucht schoner te maken

De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling zijn verkeer, binnenvaart, huishoudens (houtstook, vuurwerk), industrie en bouwmachines. Daarom nemen we voor deze bronnen 29 maatregelen (zie Uitvoeringsprogramma 2020 - 2030). Voor verkeer hebben we bijvoorbeeld een brommersubsidie. Verder plannen we zero - emissiezones voor stadslogistiek bij Hof van Holland, Heijendaal en het stadscentrum. In deze zones mogen vanaf 2025 alleen nog bedrijfsbusjes en vrachtwagens komen die rijden op waterstof en elektriciteit. Voor bepaalde voertuigen geldt een overgangsfase tot maximaal 2030. Voor houtstook regelen we stookworkshops, subsidie en voorlichting.

De lucht schoner maken kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom ondertekenden we in 2019 het Schone Lucht Akkoord en werken wij samen met de rijksoverheid en andere provincies en gemeenten. Hiermee geven de organisaties aan dat zij in 2030 de WHO-advieswaarden (World Health Organization) willen halen. Deze adviezen zijn strenger dan de wettelijke regels. Op 22 september 2021 heeft de WHO nieuwe adviezen geschreven. Samen met de deelnemers van het Schone Lucht Akkoord bekijken we wat de strengere advieswaarden betekenen voor het akkoord en ons beleid.

Bronnen van luchtvervuiling (2019)

Luchtvervuiling: de grootste bronnen in percentages 2019
VerkeerBinnenvaartIndustrieHuishoudensBouwmachines
Stikstof39%36%7%5%12%
Fijn stof21%11%27%37%4%
Roet 21%40%1%22%15%
Benzeen62%5%7%21%4%

Wat kunt u doen

Naast de maatregelen die wij nemen, kunt u natuurlijk ook zelf helpen om de lucht schoner te krijgen. 

Bijvoorbeeld:

  • vaker lopen, de fiets pakken, bus of trein in plaats van de auto
  • voor elektrisch rijden kiezen. Gebruik bijvoorbeeld een elektrische fiets of auto bij een deelpunt (eHub)
  • een auto delen met familie, vrienden of mensen in de buurt
  • zo min mogelijk hout stoken in (buiten)kachels of open haard. Houtstook zorgde in 2019 voor 23% van de totale fijnstofuitstoot. Het helpt daarom al flink om minder te stoken en om anders te stoken. Bekijk ook de tips om beter te stoken

Metingen luchtkwaliteit

Er bestaan voor veel stoffen regels voor hoeveel ervan in de lucht mag zitten rondom woningen. Deze regels heten grenswaarden. Als er grenswaarden voor een stof zijn, staan deze in de tabel bij de stof.

Per meetpunt vindt u de meest actuele metingen. En de gemiddelde waarden per 4 weken en per jaar (als deze informatie beschikbaar is).

De legenda bij de kaartoptie is gebaseerd op die van de landelijke site luchtmeetnet.nl.