Privacyrechten persoonsgegevens

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Vraag om een aanpassing of verwijdering als uw gegevens niet kloppen.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

U heeft als inwoner het recht om uw gegevens te zien. Na uw aanvraag krijgt u een overzicht waar uw persoonsgegevens opgeslagen zijn binnen de gemeente Nijmegen. 

U heeft het recht om uw gegevens aan te laten passen als uw gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of onnodig bewaard worden. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen als we deze volgens de wet moeten bewaren. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt.

Zo werkt het

Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u het besluit. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. 

Besluiten we uw gegevens aan te passen of verwijderen, dan doen we dit zo snel mogelijk. Zijn onjuiste gegevens doorgegeven aan andere organisaties, geven we dit zo snel mogelijk aan hen door.

Basisregistratie personen: gegevens die u direct kunt inzien

U kunt inloggen op MijnOverheid om te zien welke gegevens van u in de basisregistratie personen (BRP) staan.

Persoonsgegevens die u in de BRP vindt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • burgerservicenummer
 • geboortedatum, -plaats en -land
 • adres, en de datum van inschrijving op dit adres
 • nationaliteit
 • persoonsgegevens ouders
 • vermelding paspoort en/of identiteitskaart, en geldigheid en documentnummers hiervan

Klopt er iets niet in uw BRP-gegevens? Laat dan uw persoonsgegevens aanpassen in basisregistratie personen

Organisaties die toegang hebben tot de BRP

Sommige organisaties kunnen uw gegevens uit de BRP gebruiken. Op MijnOverheid vindt u welke organisaties dit zijn en waarom zij de gegevens nodig hebben.

Organisaties kunnen toegang krijgen tot de BRP door een:

 • wettelijke plicht. Zoals de Belastingdienst voor het laten betalen van belastingen
 • situatie van levensbelang. Een ziekenhuis heeft informatie nodig wanneer u bijvoorbeeld bewusteloos bent en medische hulp nodig heeft
 • taak waarvoor informatie uit de BRP nodig is. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zorgt zo voor de juiste gegevens op uw rijbewijs. En stuurt u bericht als u uw rijbewijs moet verlengen