Privacyrechten persoonsgegevens

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Vraag om een correctie of verwijdering bij onjuistheden in uw gegevens.

Regelen

Regelen

Wat u moet weten

U heeft als inwoner het recht op inzage van uw gegevens. Na uw aanvraag krijgt u een overzicht van waar uw persoonsgegevens geregistreerd staan binnen de gemeente Nijmegen. 

Bij onjuistheden, onvolledigheid of onnodig bewaarde gegevens heeft u het recht op aanpassing van de gegevens. Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als de gemeente de gegevens wettelijk moet bewaren, bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag. 

Als u een vraag heeft die te maken heeft met de basisregistratie personen (BRP), zoals een vraag over een verhuisdatum of een inschrijving op een nieuw adres, kunt u dat verzoek indienen via Persoonsgegevens aanpassen in basisregistratie personen

Zo werkt het

Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u een het besluit. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. 

Besluiten we uw gegevens te corrigeren of verwijderen, dan doen we dit zo snel mogelijk. Zijn onjuiste gegevens doorgegeven aan andere instanties, geven we dit zo snel mogelijk aan hen door.