Subsidie urban sport en cultuur

Organiseert u een Urban Sport en cultuur project in Nijmegen? Is uw project toegankelijk voor iedereen en vindt dit plaats voor 31 december 2023? Dan kunt u subsidie aanvragen. U kunt de subsidie aanvragen van 1 mei tot 1 november 2023. Deze subsidie is voor organisaties en (jonge) makers, om nieuwe projecten te realiseren. Ook wil de gemeente Urban toegankelijk maken voor een groter publiek.

Aanvragen

Aanvragen

Wat u moet weten

Het begrip "urban" komt uit de straat- en hiphopcultuur. Urban Sport & cultuur bestaat in verschillende vormen zoals muziek, video en beeldende kunst. Het heeft een sterke jongerencultuur, die zich niet helemaal thuis voelt in de wetten en regels van de traditionele cultuur. Jongeren zoeken hierbij naar vrijheid en creativiteit. Creatieve jongeren raken geïnspireerd door ontmoetingen op straat en op internet en vinden via sociale media jongeren van hun leeftijd. Voorbeelden van Urban Sport en cultuur zijn freerunning, skateboarding, breakdance, streetdance, hiphop en graffiti.

Over de subsidie:

 • Iedereen kan de subsidie aanvragen. U kunt dit namens uzelf doen of namens een (sport/cultuur) organisatie
 • De Cultuur Academy kan u helpen met uw aanvraag. Voor de begroting kunt u het “Voorbeeld overzicht kosten en inkomsten” van de Cultuur Academy gebruiken
 • Een ambtelijke commissie beoordeelt uw aanvraag. Deze commissie kan zich laten adviseren door een externe adviseur.
 • De toekenning van subsidie gaat op volgorde van binnenkomst. Tot het subsidieplafond bereikt is. Als het budget op is, dan leest u dat op deze pagina. 
 • Is uw project alleen gericht op sport óf op cultuur? Vraag dan subsidie aan bij een van onze andere subsidieregelingen, zoals de Eenjarige Culturele Subsidies of Sportsubsidies

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor urban projecten, op het snijvlak van urban sports en culture in Nijmegen
 • Er is een samenwerking tussen 2 partijen, bij voorkeur tussen 1 partij uit de urban sports en 1 uit de urban culture
 • Het urban project is in Nijmegen en duurt tot uiterlijk 31 december 2023 
 • De activiteiten zijn vooral bedoeld voor jongeren en jonge volwassenen van 14 tot en met 27 jaar
 • Het project kan herhaald worden 
 • Het project is uniek: het mag geen onderdeel zijn van een vast (activiteiten)aanbod
 • De activiteiten zijn openbaar en iedereen kan meedoen (gratis of tegen betaling)
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 500,- en maximaal € 5.000,-
 • De aanvraag moet voldoen aan een of meer van deze voorwaarden:
 1. Creativiteit
 2. Samenwerking tussen verschillende disciplines (cultuur én sport)
 3. Meerwaarde voor de stad

Meesturen

Stuur de volgende documenten mee als pdf:

 • Curriculum Vitae (CV) als u als persoon aanvraagt
 • Activiteiten-/projectplan. In het activiteitenplan beschrijft u de plannen voor uw project/activiteit. Sla het activiteitenplan op als pdf-bestand en voeg deze toe als bijlage bij de aanvraag. Geef in het plan in ieder geval antwoord op de volgende vragen:
 1. Korte beschrijving van het plan: wat, wanneer, waar en met wie gaat u dit ondernemen?
 2. Doelen project: wat wilt u bereiken met uw plan?
 3. Projectactiviteiten: welke activiteiten gaat u organiseren? Waar en wanneer?
 4. Uitvoering: wie is verantwoordelijk voor het project en met wie werkt u samen om het project uit te voeren?
 5. Begroting: Lever een begroting aan met de kosten en inkomsten van uw project. Via de link kunt u een overzicht maken voor een eenvoudige projectbegroting

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan bij de gemeente Nijmegen? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel rekeningafschrift waarop uw naam en rekeningnummer goed leesbaar zijn. De rest mag u onzichtbaar maken. Let op: stuur geen kopie mee van uw bankpas
 • Als u aanvraagt als rechtspersoon:
  • meest actuele statuten
  • actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Contact

cultuursubsidies@nijmegen.nl 

Regelgeving