Subsidie urban sport en cultuur

Bent u actief in de urban sport en/of cultuur en wilt u graag iets organiseren in Nijmegen? Daarvoor kunt u geld (subsidie) aanvragen bij de gemeente. Deze subsidie is voor organisaties en (jonge) makers, om nieuwe urban projecten te realiseren.

Wat u moet weten

Het begrip "urban" komt uit de straat- en hiphopcultuur. Het heeft een sterke jongerencultuur, die zich niet helemaal thuis voelt in de wetten en regels van de traditionele cultuur. Jongeren zoeken naar vrijheid en creativiteit. Ze worden enthousiast door ontmoetingen op straat en op internet, en vinden via sociale media andere jongeren. Voorbeelden van urban zijn: freerunning, skateboarding, breakdance, streetdance, hiphop en graffiti.

Over de subsidie:

 • Iedereen kan de subsidie aanvragen. U kunt dit namens uzelf doen of namens een (sport/cultuur) organisatie
 • Voor de aanvraag levert u een kort projectplan en een begroting in. U mag ook beeldmateriaal mee sturen, door middel van een link naar een YouTube-video
 • De Cultuur Academy kan u helpen met uw aanvraag. Voor de begroting kunt u het “Voorbeeld overzicht kosten en inkomsten” van de Cultuur Academy gebruiken
 • Een ambtelijke commissie beoordeelt uw aanvraag. Deze commissie kan zich laten adviseren door een externe adviseur.
 • De toekenning van subsidie gaat op volgorde van binnenkomst. Tot het jaarlijkse budget op is. Als het budget op is, dan leest u dat op deze pagina. 
 • Is uw project alleen gericht op sport óf op cultuur? Vraag dan subsidie aan bij een van onze andere subsidieregelingen, zoals de Eenjarige Culturele Subsidies of Sportsubsidies. Zie ook de voorwaarden hieronder
 • U krijgt altijd een bevestiging per mail. Let op: de mail kan in uw spam-filter terecht komen. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Stuur dan een mail naar cultuursubsidies@nijmegen.nl 

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor urban projecten, die zowel over sport als over cultuur gaan
 • Het project vindt plaats in Nijmegen
 • Er is een samenwerking tussen 2 partijen, bij voorkeur tussen 1 partij uit de urban sport en 1 uit de urban cultuur
 • U kunt subsidie aanvragen tot en met 1 november van het jaar waarin u uw project organiseert
 • Het project kan herhaald worden
 • Het project is uniek: het mag geen onderdeel zijn van een vast (activiteiten)aanbod
 • De activiteiten zijn openbaar en iedereen kan meedoen (gratis of tegen een kleine betaling)
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 500,- en maximaal € 4.999,-
 • De aanvraag wordt beoordeeld op : creativiteit, de samenwerking tussen verschillende disciplines en de meerwaarde voor de stad

Meesturen

Stuur de volgende documenten mee als pdf:

 • Als u de subsidie aanvraagt als natuurlijk persoon en niet als organisatie: Curriculum Vitae (CV), of een overzicht van de urban activiteiten waar u zich mee bezig houdt, of die u in het verleden heeft gedaan
 • Als u aanvraagt als rechtspersoon, bijvoorbeeld als stichting: meest actuele statuten en een actueel exemplaar van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Activiteiten (projectplan). In het activiteitenplan beschrijft u de plannen voor uw project/activiteit. Sla het activiteitenplan op als pdf-bestand en voeg deze toe als bijlage bij de aanvraag. Geef in het plan in ieder geval antwoord op de volgende vragen:
 1. Korte beschrijving van het plan: wat, wanneer, waar en met wie gaat u dit ondernemen?
 2. Doelen project: wat wilt u bereiken met uw plan?
 3. Projectactiviteiten: welke activiteiten gaat u organiseren? Waar en wanneer?
 4. Uitvoering: wie is verantwoordelijk voor het project en met wie werkt u samen om het project uit te voeren?
 5. Begroting: Lever een begroting aan met de kosten en inkomsten van uw project. Via de link kunt u een overzicht maken voor een eenvoudige projectbegroting

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan bij de gemeente Nijmegen? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel rekeningafschrift waarop uw naam en rekeningnummer goed leesbaar zijn. De rest mag u onleesbaar maken. Let op: stuur geen kopie mee van uw bankpas

Contact

Heeft u vragen? Stuur een mail naar cultuursubsidies@nijmegen.nl. Wij zijn benieuwd naar het resultaat van het event. Heeft u een leuke aftermovie, foto's, flyers of een verslag van het event? Dan ontvangen wij deze graag op het bovenstaande mailadres.

Regelgeving