Datum:

Nieuwsbrief 13 maart 2024


 

Vondst van de maand

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland lichten we elke maand een vondst uit het depot uit. Mensen die bij of voor het depot werken laten hun favoriete vondst zien. Deze maand de vondst van Sigrid. Zij archeoloog bij provincie Gelderland en sieradenspecialist. Ze laat ons een vroegmiddeleeuws kralensnoer zien.

“Sieraden zijn niet alleen mooi, maar ook een geweldige bron van verhalen over de mensen die ze droegen. Ze vertellen heel veel over hoe mensen zichzelf zagen, en de wereld waarin ze leefden. 

Neem nou dit prachtige kralensnoer uit de vroege Middeleeuwen. Er zitten allerlei kralen in, zoals de 2 grote barnsteen kralen die je bijna onderaan ziet. Barnsteen kwam in die tijd van de Oostzeekust, en werd hiernaartoe verhandeld. De blauwe glazen kralen werden gemaakt uit glas dat vanuit het Middellandse Zeegebied kwam. En er zitten een paar versierde kralen tussen: die vind je door bijna heel Europa. Zo te zien vonden mensen in een groot gebied deze kralenkettingen mooi, hun wereld was veel groter dan je misschien zou denken.

Wat ik ook fascinerend vind, is wat zo’n kraal betekend kan hebben. Barnsteen is in veel culturen een materiaal met magische betekenis. De Romeinen geloofden dat barnsteen hielp bij koorts en pijntjes. In de tijd waaruit deze ketting komt, hingen mensen soms een grote kraal aan hun zwaard, als een soort amulet – van glas, maar ook van barnsteen.

Als ik dit kralensnoer vasthoud, zie ik een wereld van handel, internationale contacten en een gedeelde identiteit: met deze ketting was je fashionable door vrijwel heel Europa. De grote barnstenen kralen waren kostbaar, dus je liet er ook mee zien dat je dat soort kralen kon kopen. En je kunt je heel goed voorstellen hoe de draagster af en toe gedachteloos met de kralen speelde, of ze misschien even aanraakte voor geluk. Sieraden brengen de wereld van toen even heel dichtbij.”


 

Gemiddeld 1,5 evenement per dag in de stad

Vorig jaar waren er in Nijmegen 575 evenementen. Dit is bijna net zo veel als in 2022. Toen was het aantal evenementen weer terug op het niveau van vóór de coronapandemie. Een evenement kan van alles zijn en ze verschillen vaak in grootte. Het kan bijvoorbeeld om een straatfeest gaan maar ook om de Vierdaagse. 

Jaarlijks evenement of eenmalig

Sommige evenementen zijn eenmalig. Zo was Nijmegen in 2023 bijvoorbeeld gaststad van 3FM Serious Request. We mogen trots zijn op die week: De Grote Markt stond iedere dag vol, de sfeer was uitstekend, en er werd 7,5 miljoen euro opgehaald voor Stichting ALS.
Andere evenementen vinden juist weer ieder jaar plaats. De grootte van deze evenementen hebben Nijmegen op de kaart gezet als evenementenstad. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Zevenheuvelenloop en de kermis.

Steeds duurzamer

De laatste jaren is er bij het organiseren van evenementen steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Zowel het publiek als de organisatoren vinden dat steeds belangrijker. Ook de gemeente blijft dit stimuleren en wil ook dat evenementen zo min mogelijk schade veroorzaken aan de natuur. 

Lees hier collegevoorstel 4.7 Raadsinformatiebrief evenementen 2023


 

Veel nieuwe woningen, maar nog steeds een tekort

We bouwen in hoog tempo verder aan de stad. Zo zijn er in de Waalsprong sinds eind jaren ’90 inmiddels bijna 10.000 woningen bijgekomen en in het Waalfront zijn ruim 2200. Daarnaast komen de ontwikkelingen in het stationsgebied en Winkelsteeg er nog aan. Toch blijft de krapte op de woningmarkt groot.

Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) die het College van Burgemeester en Wethouders jaarlijks naar de gemeenteraad stuurt. Hierin vertelt het College hoe de grote projecten ervoor staan, en wat de verwachtingen zijn voor de komende tijd.

Goedkopere woningen

Het doel van het stadsbestuur is het bouwen van 10.000 woningen tussen 2022 en 2030. Geen onrealistische ambitie, wel een hoge. Door hogere bouwkosten en een hoge hypotheekrente zijn vooral betaalbare koopwoningen de laatste jaren moeilijk te bouwen. Daardoor zijn meer mensen aangewezen op goedkope of middeldure huur. Dat soort woningen worden gelukkig ook wel gebouwd: Van de nieuwe woningen in de stad is steeds twee derde betaalbaar (sociale huur, middeldure huur, of koop tot €355.000).

De nieuwbouw in Nijmegen concentreert zich de komende jaren in vier gebieden: de Waalsprong en Waalfront, waar de ontwikkelingen al volop bezig zijn, en het Stationsgebied en Winkelsteeg, waar de meeste ervan nog moeten beginnen.

Lees hier collegevoorstel 3.1 Voortgangsrapportage Grote Projecten 2024


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere de koers voor de Binnenstad, zero emissiezones en de Nijmeegse straathulpcoach voor dak- en thuisloze mensen.

Raadsvoorstel koers voor de Binnenstad

De gemeenteraad bespreekt de Koers voor de Binnenstad. De Koers voor de Binnenstad beschrijft hoe de binnenstad zich gaat ontwikkelen de komende jaren en wat de uitgangspunten zijn om de binnenstad verblijfsvriendelijk te houden. Zo krijgt de voetganger alle ruimte, worden fietsers in betere banen geleid, verdwijnt de auto uit het straatbeeld en is er meer ruimte voor groen. Daarnaast stelt men voor anders om te gaan met evenementen op het Valkhof vanwege de monumentale status – en de ecologische staat – van het park.

Nijmeegse straathulpcoach voor dak- en thuisloze mensen

De fracties van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, SP, CDA en PvdA willen met de andere fracties en het college in gesprek over het invoeren van een zogenaamde straathulpcoach.
Een straathulpcoach kan de situatie van dak- en thuisloze mensen in Nijmegen verbeteren door het inventariseren van wensen en behoeften, het bevorderen van het contact van dak- en thuisloze mensen met de gemeente en organisaties en helpen bij het aanvragen van bijvoorbeeld een uitkering of een briefadres.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Nijmegen geeft steun aan door natuurrampen getroffen gebieden

In Turkije, Syrië en Marokko werden miljoenen mensen in 2022 en 2023 getroffen door natuurrampen. Het leed daar heeft ook grote impact gehad op Nijmegenaren uit deze gemeenschappen. Onze gemeente wil uit steun en medeleven bijdragen aan de wederopbouw.

Een half jaar geleden werd de provincie Al Haouz in Marokko opgeschrikt door een zware aardbeving. Er vielen veel slachtoffers. Nijmegen wil financieel bijdragen aan de wederopbouw. In samenwerking met Vereniging Nederlandse Gemeenten International gaat het college van burgemeester en wethouders bepalen hoe die steun er precies uit moet zien.

School in Turkije

Ook gaat het stadsbestuur bijdragen aan de bouw van een school in de Turkse stad Gaziantep. Het gaat om een bedrag van €50.000, dat alleen wordt betaald als andere partijen de rest van het benodigde bedrag voor de school bij elkaar kunnen brengen. Gemeenten in Duitsland en Engeland hebben ook plannen om bij te dragen aan de bouw van een of meer scholen.

Tot 2021 was er een stedenband tussen Nijmegen en Gaziantep. 

Lees hier collegevoorstel 4.10 Vervolgacties natuurrampen in Turkije-Syrië en Marokko


 

Stadsgesprek 'Impact van de energietransitie op Nijmegen’

Ons land wil in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. In Nijmegen willen we dit bereiken door het energiegebruik te halveren in 2045. De energie die we dan nog gebruiken moet aardgasvrij en CO2-vrij zijn met behulp van zon, wind en waterstof. Deze veranderingen hebben ook impact op ons ruimtegebruik en dat betekent nogal wat voor onze stad. Zo is boven en onder de grond ruimte nodig voor meer trafostations, zogenaamde smart energy hubs en extra leidingwerk. Kom meepraten!

Stadsgesprek 25 maart

In het stadsgesprek lichten we toe hoe ver we zijn met de energietransitie in Nijmegen: wat hebben we samen met partners bereikt in Nijmegen, welke opgave ligt voor ons en wat zijn de geleerde lessen tot nu toe? Aansluitend gaan we in 4 deelsessies met elkaar in gesprek: over de actualisatie van de Warmtevisie, het toenemend gebruik van elektriciteit, de energietransitie bij bedrijven en de ruimtelijke effecten van energietransitie. 

We nodigen u graag uit voor dit stadsgesprek:


 

Nieuwbouw archeologisch depot op hoogste punt

De nieuwbouw van het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland bereikt het hoogste punt. Gedeputeerde Peter Drenth en wethouder Noël Vergunst vierden het moment mee aan de Nieuwe Dukenburgseweg.

Het Archeologische Depot Nijmegen en Gelderland is straks de grootste archeologische schatkamer van Nederland. De archeologische depots van de provincie en de gemeente die nu op verschillende plekken staan worden samengevoegd. Het gaat om miljoenen vondsten die samenkomen, van klokbekers tot sieraden en de inhoud van graven. De belangrijkste archeologische vondsten zijn in musea te zien, zoals in het Valkhof Museum. 

De nieuwbouw voor het gezamenlijke depot van de provincie en gemeente Nijmegen ligt tegen het bestaande depot van de gemeente Nijmegen. Giesbers verzorgt de ontwikkeling en bouw van het depot, naar een ontwerp van architect Diederendirrix. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden rond de zomer van 2024 klaar zijn.


 

Start herstel NYMA watertoren

De NYMA watertoren op het NYMAterrein wordt gerestaureerd en krijgt nieuwe functies. Op de begane grond komt een restaurant en in de toren op het dak is er ruimte voor workshops, vergaderingen, congressen en exposities. Daarboven komt een panoramabar. De gemeente draagt 5 ton bij aan het herstel van het gemeentelijk monument. De bouw start in mei en duurt een klein jaar.

De kenmerkende monumentale watertoren aan de Waal, te midden van oude industriële panden op het NYMA terrein is in de wijde omgeving te zien. De watertoren stamt uit 1929 en deed naast watertoren dienst als schoorsteen van de NYMA kunstzijdespinnerij. Het is een unieke watertoren in Nederland: de enige die bovenop een ander gebouw staat omdat een concurrerende kunstzijdespinnerij voorkwam dat de NYMA verder kon uitbreiden. Het voormalig fabrieksterrein van de NYMA is en wordt getransformeerd tot een levendige hotspot in Nijmegen. NYMA Makersplaats waar de toren bij hoort is een sociale onderneming die nu al 130+ creatieve ondernemers huisvest.

Architectenbureau Eek & Dekkers heeft het nieuwe ontwerp gemaakt. NYMA Makersplaats kreeg hulp bij de financiering van het Nationaal Restauratiefonds, de provincie Gelderland en gemeente Nijmegen. Het project kost in totaal meer dan 2 miljoen euro.