Burgemeester Hubert Bruls

Burgemeester H.M.F. (Hubert) Bruls is verantwoordelijk voor:

 • openbare orde en veiligheid
 • dienstverlening en burgerzaken
 • externe betrekkingen
 • juridische zaken
 • communicatie
 • onderzoek en statistiek

Contact

secretariaatburgemeester@nijmegen.nl

024 - 329 23 49

Of mail de burgemeester rechtstreeks: h.bruls@nijmegen.nl

Voor de pers

Perswoordvoerder van de burgemeester is Sandra Bronkhorst:

Uitnodigen voor officiële handeling

Nodig de burgemeester uit voor een officiële handeling bij een jubileum, opening, viering of andere gelegenheid.

Nevenfuncties

 • Regioburgemeester Oost Nederland
 • Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Lid Algemeen Bestuur van de G40
 • Voorzitter Euregio Rijn-Waal
 • Voorzitter Raad van Toezicht Burgernet
 • Voorzitter Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
 • Voorzitter algemeen bestuur Groene Metropoolregio

Betaalde nevenfunctie

Voorzitter Stichting Normering Arbeid, inkomsten gemiddeld € 7.000,- bruto per jaar.

Comité van Aanbeveling, erevoorzitterschappen en erelidmaatschappen

De burgemeester is lid van diverse Comités van Aanbeveling.


CV

Hubert Bruls (1966) is sinds 21 mei 2012 burgemeester van Nijmegen. Hij is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek. Na een korte periode als gemeenteraadslid in 1998, was hij tussen 1999 en 2002 wethouder in Nijmegen. 

Van mei 2002 tot oktober 2005 was Bruls Tweede Kamerlid voor het CDA. In oktober 2005 werd hij burgemeester van Venlo. Na de fusie van Venlo met Arcen en Velden was hij waarnemend burgemeester van het nieuwe Venlo en in juli 2010 werd hij daar burgemeester.  
Bruls deed eindexamen gymnasium B en studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting politicologie en economie. 
Hij begon vervolgens zijn loopbaan bij ambtenarenvakbond NOVON/ABVAKABO.