Burgemeester H.M.F. Bruls

Sinds 21 mei 2012 is de heer Bruls burgemeester van Nijmegen. Burgemeester Bruls is verantwoordelijk voor:

 • openbare orde en veiligheid
 • dienstverlening en burgerzaken
 • externe betrekkingen
 • juridische zaken
 • communicatie
 • onderzoek en statistiek

Contact

secretariaatburgemeester@nijmegen.nl

024 - 329 23 49

Of mail de burgemeester rechtstreeks: h.bruls@nijmegen.nl

Voor de media

Perswoordvoerder van de burgemeester is Jack Broeksteeg:

Nevenfuncties

 • Regioburgemeester Oost Nederland
 • Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Lid Algemeen Bestuur van de G32
 • Voorzitter Euregio Rijn-Waal
 • Voorzitter Raad van Toezicht Burgernet
 • Voorzitter Veiligheidsberaad/IFV (Instituut Fysieke Veiligheid)

Betaalde nevenfunctie

Voorzitter Stichting Normering Arbeid, inkomsten gemiddeld € 6.750,- bruto per jaar.

Comité van Aanbeveling, erevoorzitterschappen en erelidmaatschappen

De burgemeester is lid van diverse comités van aanbeveling (pdf,  29 kB).