Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks)

Dr. N.P. (Noël) Vergunst is verantwoordelijk voor:

  • stedelijke ontwikkeling
  • ruimtelijke ordening
  • grondbeleid
  • cultuur

Wethouder Vergunst is 1e locoburgemeester. Hij vervangt de burgemeester als hij op dienstreis, ziek of op vakantie is.

Contact

Afspraak maken:

Of mail wethouder Vergunst rechtstreeks: n.vergunst@nijmegen.nl

Voor de pers

De perswoordvoerder van wethouder Noël Vergunst is Maud Vis:

Uitnodigen voor officiële handeling

Nodig de wethouder uit voor een officiële handeling bij een jubileum, opening, viering of andere gelegenheid.

Nevenfuncties als wethouder (onbetaald)

  • Vertegenwoordiger AVA Land over de Waal BV
  • Vertegenwoordiger AVA Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV
  • Vertegenwoordiger AVA Waalfront BV
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
  • Lid Algemeen Bestuur Basisregeling Regio Nijmegen
  • Voorzitter Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen

CV

Noël Vergunst (1969) is sinds mei 2018 wethouder stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, grondbeleid en cultuur. Van 2006-2018 was Noël Vergunst lid van de gemeenteraad in Nijmegen; van 2008-2013 als fractievoorzitter. Hij was lid van de Euregioraad Rijn-Waal van 2010-2014. 

Vergunst studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). Hij was universitair docent politicologie aan de Vrije Universiteit en projectleider kwaliteitszorg hoger onderwijs bij de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) in Utrecht. In 2006 werd Noël Vergunst adviseur kwaliteitszorg IOWO aan de Radboud Universiteit, vanaf 2012 was hij afdelingshoofd Onderwijsondersteuning bij deze universiteit.