Kwaliteit gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

De rekenkamer doet op dit moment onderzoek naar de kwaliteit van het huishoudelijk afval dat de gemeente Nijmegen gescheiden inzamelt. Lees hoe de rekenkamer dit onderzoek aanpakt.