Kwaliteit gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

De rekenkamer deed onderzoek naar de kwaliteit van het huishoudelijk afval dat de gemeente Nijmegen gescheiden inzamelt. Lees het onderzoeksrapport Afval of grondstof?.