Rekenkameronderzoek Informatievoorziening Wmo en Jeugdhulp

Informatievoorziening Wmo en Jeugdhulp: Sturen op zorg

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp. De resultaten staan in

Naast dit rapport heeft de Rekenkamer een digitale tool ontwikkeld: www.lokalezorgmeter.nl
De planning van de behandeling van het rapport (en de lokale zorgmeter) was als volgt:

  • Politieke Avond 12 april: presentatie door de Rekenkamer in de Burgerronde
  • Politieke Avond 31 mei: gesprek tussen raad en portefeuillehouder(s) in de Kamerronde; u vindt het woordelijk verslag hier. Afgesproken is dat een of meerdere werkbijeenkomsten tussen raad en college georganiseerd worden, waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de aanbevelingen. Vooralsnog is geen besluitvorming door de raad aan de orde.