Rekenkamerrapport: Sturen op zorg

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp. De resultaten staan in

Naast dit rapport heeft de Rekenkamer een digitale tool ontwikkeld: www.lokalezorgmeter.nl.

Raadsbehandeling

De behandeling van het rapport (en de lokale zorgmeter) was als volgt:

  • Politieke Avond 12 april 2017: presentatie (pdf, 159 kB) door de Rekenkamer in de Burgerronde
  • Politieke Avond 31 mei 2017: gesprek tussen raad en portefeuillehouder(s) in de Kamerronde; lees het woordelijk verslag (pdf, 147 kB). Afgesproken is dat een of meerdere werkbijeenkomsten tussen raad en college georganiseerd worden, waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de aanbevelingen. Vooralsnog is geen besluitvorming door de raad aan de orde.

Verbetertraject

In de jaarverslagen heeft de Rekenkamer de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen en toezeggingen teruggekoppeld: