Rekenkamerrapport: De knop om, lessen voor de energietransitie

De Rekenkamer heeft onderzocht wat er geleerd kan worden van de besluitvorming rond het warmtenet in de Waalsprong voor de energietransitie in de bestaande stad.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen staan in:

Antwoorden van de Rekenkamer op de vragen van de leden van de gemeenteraad over het rapport De Knop om (pdf, 95 kB)

Lees het persbericht van 17 december 2018.

Raadsbehandeling

De data voor de Raadsbehandeling van het Rekenkamerrapport 'De knop om, lessen voor de energietransitie' zijn bekend: