Rekenkamerrapport: De knop om, lessen voor de energietransitie

De Rekenkamer heeft onderzocht wat er geleerd kan worden van de besluitvorming rond het warmtenet in de Waalsprong voor de energietransitie in de bestaande stad.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen staan in:

Nadat het Rekenkamerrapport 'De knop om' aan de raad is aangeboden, is een aantal niet openbare collegevoorstellen en -besluiten alsnog openbaar gemaakt. Een toelichting op het proces vindt u in de antwoorden op vragen van de raadsleden (vraag 6), de betreffende collegevoorstellen en -besluiten staan op de agenda van de gemeenteraad van 27 februari 2019 (agendapunt 9. retroacta)

Lees het persbericht van 17 december 2018.
Op 1 juni 2019 zond Nieuwsuur een reportage uit naar aanleiding van het Rekenkamerrapport; u kunt deze bekijken via Uitzending gemist .
Een samenvatting is ook te bekijken.

 

Raadsbehandeling

De data voor de Raadsbehandeling van het Rekenkamerrapport 'De knop om, lessen voor de energietransitie' waren: