Rekenkamerrapport: De knop om, lessen voor de energietransitie

De Rekenkamer heeft onderzocht wat er geleerd kan worden van de besluitvorming rond het warmtenet in de Waalsprong voor de energietransitie in de bestaande stad.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen staan in:

Lees het persbericht van 17 december 2018.

Raadsbehandeling

Op dit moment (december 2018)  is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad het rapport behandelt.