Rekenkameronderzoek warmtenet

In deze brief aan de raad leest u hoe de rekenkamer het onderzoek naar het warmtenet aanpakt.