Rekenkamerbrief

De Rekenkamer heeft een brief aan de gemeenteraad geschreven over zijn rol bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Lees de Rekenkamerbrief Omgevingswet.