Webapplicatie Lokale lastenmeter

De Rekenkamer heeft een webapplicatie gemaakt om de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven in beeld te brengen: nijmegen.lokalelastenmeter.nl. De Lokale Lastenmeter is een rekentool die bruikbaar is voor inwoners, bedrijven én voor raadsleden. In deze brief (pdf, 37 kB) is te lezen hoe de Rekenkamer er toe gekomen is deze te maken. En in dit artikel (pdf, 3.76 MB) meer over de achtergrond ervan.

Wat kunnen inwoners en bedrijven met de Lokale lastenmeter?

Inwoners en bedrijven kunnen snel zien hoeveel gemeentelijke belasting zij betalen en hoe die bedragen zijn opgebouwd. Ook kunnen zij zien hoeveel belasting zij in 2016 betalen als de raad de voorstellen van het college aanneemt. En wanneer hun situatie verandert (bijvoorbeeld verhuizen van een huur- naar een koopwoning of een hond aanschaffen). Verder kunnen zij hun situatie vergelijken met die in andere gemeenten. Tot slot kunnen zij virtueel ‘op de stoel van een raadslid’ gaan zitten om alternatieve belastingplannen te maken.

Wat kunnen raadsleden met de Lokale Lastenmeter?

Met de Lokale lastenmeter krijgen raadsleden inzicht in de gemeentelijke belastingen. Welke belastingen worden geheven, welke grondslagen worden gehanteerd, welke tarieven, hoe zit dat in andere gemeenten en dergelijke. In de Lokale Lastenmeter kunnen zij ook zelf aan de knoppen draaien en belastingen verhogen of verlagen. Maar ook de grondslag van belastingen wijzigen. Zij kunnen dan zien wie door de plannen van het college meer of minder gemeentelijke belasting gaan betalen. Maar ook wat de effecten zijn van de plannen die zij zelf maken met deze rekentool.

Actualisatie en uitbereiding

De eerste versie van de Lokale lastenmeter (toen nog Woonlastenmeter) is in 2014 gelanceerd. In 2015 is deze geactualiseerd en verder verbeterd en uitgebreid. Dit is gebeurd op basis van wensen van inwoners en raadsleden. Maar ook door samen te werken met de gemeenten Deventer, Landgraaf, Lingewaard, Overbetuwe en Tilburg. We proberen om de volgende versie met nog meer gemeenten te maken.