Regionaal Rekenkameronderzoek Veilig Thuis Gelderland Zuid

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen doen samen onderzoek naar de rol van gemeenteraden in de governance van Veilig Thuis Gelderland Zuid.

In deze brief leest u hoe het onderzoek wordt aangepakt. En in deze brief over de planning van het onderzoek. Omdat het verzamelen van stukken veel (doorloop)tijd heeft gevraagd, wordt het onderzoek nog wel dit jaar afgerond, maar is hoor en wederhoor pas begin volgend jaar aan de orde. Het rapport wordt openbaar gemaakt na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.