Voortijdig schoolverlaters

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaters. Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die van school afgaan zonder dat ze een diploma hebben gehaald.

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

 1. Quick scan (pdf, 685 kB), die uitleg geeft over onder meer:   
  - wet- en regelgeving 
  - beleid  
  - gemeentelijke organisatie  
  - andere betrokken partijen 
  - de mate waarin getroffen maatregelen succesvol zijn   
 2. Het tweede deel (pdf, 327 kB) geeft cijfers over Nijmegen. Hierin staan ook vergelijkingen met andere grote steden en scholen   
 3. In het derde deel (pdf, 734 kB) staat hoe de zorg op scholen geregeld is. En hoe die samenhangt met de zorg buiten de school. Dit is onderzocht, omdat 
  - die zorg invloed heeft op het al dan niet uitvallen van jongeren op school  
  - de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg 

Raadsbehandeling rapporten

Burgerronde: 11 juni 18.00 - 19.00 uur, presentatie (pdf, 657 kB) door de voorzitter van de Rekenkamer

Kamerronde: 25 juni, 20.00 - 21.00 uur, gesprek tussen raad en portefeuillehouder. Download het woordelijk verslag (pdf, 115 kB) van de Kamerronde.  De aanwezigen in de Kamerronde waren tevreden met de toezeggingen door de wethouder (pdf 26 kB). Het nemen van een besluit door de raad vonden zij niet nodig.

Verbetertraject

Op 9 december 2014 heeft het college een brief aan de raad gestuurd met daarin de voorlopige cijfers rond voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2012 - 2013. En met een toelichting op de wijze waarop het college met de aanbevelingen van de Rekenkamer om zal gaan.

In het Jaarverslag 2015 staat het verslag van de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen en toezeggingen (pdf, 99 kB) per 1 maart 2016.