Datum:

Nieuwsbrief 28 februari 2024


 

Mountainbikeroute wordt aangepast voor natuurbescherming

De Mountainbikeroute in de Westermeerwijk wordt aangepast. Zo zorgen we goed voor de prachtige bosrijke omgeving, en kunnen wandelaars en fietsers daarvan blijven genieten.

In het bos tussen Nijmegen en Berg en Dal kunnen mountainbikers sinds 2019 hun hart ophalen, maar niet iedereen was blij met de aangelegde mountainbikeroute. Het gaat hier om een kwetsbaar stukje natuur, waar onder andere de bedreigde keversoort het Vliegend Hert voorkomt. De route is daarmee niet in lijn met de Wet Natuurbescherming. Ook de Nijmeegse gemeenteraad liet met een meerderheid weten niet tevreden te zijn met de situatie. Daarom wordt de route binnenkort aangepast.

Op de website van de stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen is meer informatie te vinden over mountainbikeroutes in onze omgeving.

Lees hier collegevoorstel 4.5 Uitvoeren aanpassingen MTB-route Westermeerwijk.


 

Energietoeslag aanvragen

Heeft u nog geen energietoeslag 2023 ontvangen en denkt u wel dat u recht heeft op energietoeslag? Bekijk dan de voorwaarden op nijmegen.nl/energietoeslag. Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan voor 1 april 2024 de energietoeslag aan! 
 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? U kunt daarvoor terecht bij de Stip in uw wijk, zij kunnen u helpen met de aanvraag. Kijk voor een Stip bij u in de wijk op stipnijmegen.nl.  
 
Voor het jaar 2023 is er voor Nijmegenaren die er recht op hebben energietoeslag. De energietoeslag is voor inwoners met een laag inkomen. Deze is bedoeld om te helpen met de hogere energiekosten. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2024. Daarna kunt u geen energietoeslag meer aanvragen. 
 
Kijk voor meer informatie op nijmegen.nl/energietoeslag. Heeft u daarna nog vragen? Bel 14 024 of stuur een e-mail naar energietoeslag@nijmegen.nl


 

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van woningen?

Afgelopen weekend kreeg u de aanslag gemeentebelastingen via de post of in de online Berichtenbox via mijn.overheid.nl. Als u een woning heeft, staat daar ook de WOZ-waarde op.

Bij het vaststellen van de waarde kijkt de gemeente naar: het type woning/pand, de ligging, de afwerking, speciale kenmerken zoals een uitbouw of dakkapel en 5 vergelijkbare huizen die rond 1 januari 2023 verkocht zijn. Bij de aanslag die u krijgt, staat nog meer informatie over de gemeentebelastingen, hoe u deze kunt betalen en wat u kunt doen als u vragen heeft. 

Aanpassing betaaltermijn

Dit jaar vindt u op uw aanslagbiljet één vervaldag: 31 maart 2024. Tot vorig jaar waren er twee vervaldagen: 31 maart en 30 april. Bij nader inzien en gezien de reacties hierop gaan we coulant om met de aangepaste betaaltermijn. We houden vast aan de betaaltermijn van twee maanden, in dit geval 30 april 2024. 
 
Mocht het nodig zijn, dan kunt u via het belastingloket een betalingsregeling aanvragen. Ook kunt u zich in het belastingloket aanmelden om in tien termijnen te betalen via automatische incasso. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 024.

Niet eens met uw aanslag? Bel ons eerst

Er bestaan bureaus die het bezwaar tegen de WOZ-waarde voor u regelen. Dit lijkt gratis (‘no cure, no pay’), maar dat is niet zo. Bij een kleine aanpassing van de WOZ-waarde betaalt de gemeente deze bureaus een vergoeding van enkele honderden euro’s. Maar uw belasting gaat maar een paar euro per jaar omlaag. 

Heeft u vragen over uw WOZ-aanslag of bent u het er niet mee eens? Bel ons dan eerst via 14 024. We kunnen u uitleg geven en zoeken samen met u naar een oplossing.

Meer weten? Nijmegen.nl/belastingen.


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 19.30 uur. U kunt de besluitronde bijwonen in het stadhuis of online volgen via nijmegen.nl/gemeenteraad
Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel vaststelling visie en koers voor participatie en democratische vernieuwing (Ons samenwerken met de stad), de tweede kwartaalbrief Wmo en buurtteams Jeugd en Gezin, notitie leegstand en verkeersproblematiek en luchtkwaliteit Lindenholt.

Notitie leegstand

De fracties van GroenLinks, PvdA en Stadspartij Nijmegen willen in debat over de notitie leegstand. De fracties willen de regels over leegstand verder aanscherpen om beter voorbereid te zijn als er meer leegstand komt en er direct actie kan worden genomen. De fracties vinden dat elke leegstaande woning of pand er één teveel is in de huidige wooncrisis.

Raadsvoorstel vaststelling visie en koers voor participatie en democratische vernieuwing (Ons samenwerken met de stad)

De gemeenteraad gaat in debat over bovengenoemd voorstel dat gaat over nieuwe manieren om beter met inwoners en bedrijven in gesprek te gaan en goede vervolgacties te ondernemen met hun inbreng. Bijvoorbeeld een inwonersberaad. Zo wil Nijmegen ervoor zorgen dat we elkaar goed weten te vinden en iedereen zich gehoord voelt. Het voorstel bouwt verder op de stappen die afgelopen jaren al in Nijmegen zijn gezet. De gemeenteraad neemt naar verwachting vanavond een besluit over dit voorstel. 

De vergadering van de raad is hier live te volgen of later terug te kijken https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/92633d7d-5086-4dca-bdd8-7650deef4ac0

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad? Dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Subsidie urban sport en cultuur

Bent u actief in de urban sport en/of cultuur? En organiseert u een urban sport en cultuurproject in Nijmegen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor organisaties en (jonge) makers, om nieuwe projecten te realiseren. Ook maken we zo Urban toegankelijker voor een groter publiek.

Wat is urban?

Urban is afkomstig uit de straat- en hiphopcultuur. Urban Sport & cultuur bestaat in verschillende vormen, zoals muziek, video, beeldende kunst en andere creatieve uitingen van jongeren in steden. Het heeft een sterke jongerencultuur, die zich niet helemaal thuis voelt in de wetten en regels van de traditionele cultuur, maar op zoek is naar vrijheid en creativiteit. Het gaat om creatieve jongeren die geïnspireerd raken door ontmoetingen op straat, via internet en die via sociale media hun leeftijdsgenoten vinden. Bijvoorbeeld in freerunning, skateboarding, breakdance, streetdance, hiphop en graffiti.

Meer informatie of aanvragen? Kijk dan op nijmegen.nl/subsidie-urban-sport-en-cultuur/.


 

Extra geld voor verduurzaming van woningen

Woningeigenaren in Nijmegen kunnen een lening krijgen als ze hun woning duurzamer willen maken. Daarvoor is de Toekomstbestendige Wonen Lening. Die bestond al langer, maar nu is er extra geld voor; er komt maximaal 7,5 miljoen euro beschikbaar om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.

De lening is bedoeld voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en waterbesparing. Ook kunnen huiseigenaren de lening inzetten voor levensloopbestendige maatregel, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van wandbeugels of een traplift. 

Zo zorgen we er samen voor dat huizen duurzamer worden, en dat Nijmegenaren in hun eigen huis kunnen blijven wonen, ook als ze ouder worden.  Er zijn vier verschillende vormen van de lening. Op de website van de gemeente Nijmegen kunt u zelf bepalen welke vorm het beste bij u past.

Lees hier collegevoorstel 4.16 Verstrekken middelen ten behoeve van de Toekomstbestendig Wonen Lening.


 

Wat als het maken van drugs dichtbij komt?

Veilig wonen in uw buurt? Dat zou voor iedereen normaal moeten zijn. Toch zijn er ook in Nijmegen hennepkwekerijen en drugslaboratoria te vinden in woonwijken. Dit kan een direct gevaar vormen voor mensen die dicht bij deze plekken wonen. Als u weet op welke signalen u moet letten kunt u ze herkennen en doorgeven. Een melding kan dan worden onderzocht.

U kunt iets doen!

Wilt u leren hoe u een drugslab, hennepkwekerij en cocaïnewasserij herkent, wat de gevaren zijn en waar u uw vermoedens kunt melden? Kom dan naar een van de marktkramen. Daar kunt u een lab of kwekerij zien, ruiken en horen bij u in de buurt. De kraam staat van 11 tot en met 15 maart op de volgende plekken, vanaf 9.00 uur: 

  • Maandag 11 maart op de markt in het centrum van Nijmegen (tot 14.00 uur)
  • Dinsdag 12 maart op de markt bij winkelcentrum Leuvensbroek (tot 14.00 uur)
  • Woensdag 13 maart op de markt in Hatert (tot 12.30 uur)
  • Donderdag 14 maart op de markt op het Daniëlsplein, Heseveld (tot 13.00 uur)
  • Vrijdag 15 maart op de markt in Meijhorst (tot 13.00 uur)

Op nijmegen.nl/ondermijning kunt u meer informatie vinden. Samen werken we aan een veiligere buurt!


 

Stadsgesprek Wonen en Zorg

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen met de nodige aanpassingen? Of hoe uw kind met een beperking een volwaardig thuis kan hebben? In Nijmegen staan we voor grote uitdagingen: een tekort aan passende woningen, een toenemende zorgvraag, en steeds minder zorgpersoneel en mantelzorgers. We gaan graag met u in gesprek over wat u denkt dat we moeten doen in Nijmegen om woningen en zorg beschikbaar te houden voor de mensen die dat nodig hebben. Kom gerust samen met een buurtgenoot.

  • Op dinsdag 12 maart van 18.30 tot 21.15 uur
  • In het Stadhuis (Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen)
  • Kijk op nijmegen.nl/stadsgesprekken voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden