Vacature nieuwe voorzitter Cliëntenraad participatiewet

De cliëntenraad zoekt een nieuwe voorzitter. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de voorzitter voor 4 jaar. Deze termijn kan worden verlengd met nog eens 4 jaar. De huidige voorzitter stopt op 1 januari 2020, vanwege het bereiken van de maximumtermijn.  

Taken  

 • Samen met de secretaris de agenda voorbereiden
 • Voorzitten van vergaderingen
 • Leden helpen bij het maken en beschrijven van standpunten
 • Bewaken van de uitvoering van afspraken door en namens het college
 • Bijdrage leveren aan andere vormen van participatie van de doelgroep bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering.

Wat verwachten wij?  

 • Betrokken met en kennis van het sociale domein in Nijmegen 
 • Alle leden van de raad een stem kunnen geven in de vergadering
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Kunnen netwerken
 • Geen directe banden met politieke partijen in de Nijmeegse gemeenteraad of organisaties die zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad
 • Geen uitkering van de gemeente Nijmegen.

De voorzitter ontvangt per reguliere vergadering een vergoeding. Meer informatie? Bel dan met de secretaris Martijn van der Aalst, telefoon 14 014. 

Solliciteren 

Mail uw sollicitatie met cv vóór 8 september naar clientenraadpwet@nijmegen.nl.