Openbare besluitenlijst 16 januari 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  • Openbare besluitenlijst 16 januari 2018 (pdf, 123 kB)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
3.1

Voortgang Grote Projecten 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 6.09 MB)

3.2

Geheimhouding risicorapportage VGP 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 292 kB)

3.3

Nota Grondbeleid 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.48 MB)

3.4

Vragen fractie GroenLinks - Zandtransport Nijmegen-West

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 380 kB)

3.5

Vragen fractie SP – Wereldkoks

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 356 kB)

3.6

Interim-bevindingen accountantscontrole 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 782 kB)

3.7

Raadsbrief stand van zaken openbaar onderwijs

Collegebesluit met bijlage (pdf, 460 kB)

3.8

Duurzame warmte informatie warmtetransitie en warmtenet

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 5.29 MB)

4.1

Partiële herziening Groot Oosterhout - 6 (reparatieplan)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 13.7 MB)

4.2

Bestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent - 41 (gedeelte van Pelseland 8)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 13.5 MB)

4.3

Subsidie schoolmaatschappelijk werk 2018

Collegebesluit (pdf, 324 kB)

4.4

Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen 2017

Collegebesluit (pdf, 405 kB)

4.5

Aanwijzen Chief Information Security Officer  en plv Chief Information Security Officer

Collegebesluit (pdf, 201 kB)

4.6

Zienswijze De Klink bij prestatieafspraken

Collegebesluit (pdf, 180 kB)