Openbare Besluitenlijst van 20 februari 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  • Openbare besluitenlijst van 20 februari 2018 (pdf, 98 kB)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
3.2

Brief aan raad over voortgang verkenning Dorpensingel

Collegebesluit met bijlage (pdf, 386 kB)

3.3

Initiatiefvoorstel Erelijst van namen van gesneuvelde Nijmeegse militairen 

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 866 kB)

3.4

Antwoord op motie ‘Werk is een oplossing en mag niet het probleem zijn’

Collegebesluit met bijlage (pdf, 318 kB)

3.5

Jaarbrief Inkomen 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 803 kB)

3.7

Aansluiten bij Statiegeld Alliantie

Collegebesluit met bijlage (pdf, 127 kB)

3.8

Kunstwerk big bang

Collegebesluit met bijlage (pdf, 439 kB )

3.9

Vragen fractie SP over de verkeersveiligheid van de Waterstraat

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 398 kB)

3.10

Antwoordbrieven adviescommissies inzake interventieplan Zorg en Welzijn fase 3 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,23 MB)

3.11

Aanwijzen DAEB Next Urban Mobility 

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,57 MB)

3.12

Van precario huurovereenkomsten aangaande evenementen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 264 kB)

3.13

Verlening budgetsubsidie st. SLAK (2018)

Collegebesluit (pdf, 192 kB)

3.14

Subsidie aan RomeinenNU voor de Nacht van de Romeinen 

Collegebesluit (pdf, 192 kB)

3.16

Invullingsvoorstel bulkkrediet investeringen VSA 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 235 kB)

3.17

Benoeming (plaatsvervangende) stembureauleden voor de verkiezingen van de gemeenteraad en het raadgevend referendum op 21 maart 2018

Collegebesluit (pdf, 188 kB)

3.18

Aanwijzen stembureaus ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum van 21 maart 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 259 kB)

3.19

Koopovereenkomst Hornbach

Collegebesluit

3.20

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Hatertseweg 485 te Nijmegen

Collegebesluit met bijlage (pdf, 210 kB)

3.21

Versterken economische kracht Health & High Tech

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 9,93 MB)