Openbare Besluitenlijst van 13 maart 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders 

Agendapunt Omschrijving collegebesluit
3.1

Informatiecentrum WOII Nijmegen

Collegebesluit

3.2

Acties transformatie aanpak Vlaamsegas/Ringstraten

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 95 kB)

3.3

Ligplaatsen woonboten Oostkanaaldijk

Collegebesluit (pdf, 336 kB)

3.4

Startnotitie Vitaliteit

Collegebesluit met bijlage (pdf, 613 kB)

3.5

Deelname Stichting RvN@

Collegebesluit met bijlage (pdf, 794 kB)

3.6

Invullingsbesluit NYMA/Vasim

Collegebesluit met bijlage (pdf, 223 kB)

3.7

Beantwoording vragen art 39 inzake Donjon van fractie Groen Links

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 354 kB)

3.8

Artikel 39 vragen inzake ontwikkelingen wooncomplex in basisschool de Blauwe Buut

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1 MB)

3.9

Beantwoording vragen brief Werkgroep Spoorkuil Bottendaal betreffende stand van zaken toekomst Spoorkuil Bottendaal

Collegebesluit (pdf, 180 kB)

3.11

Gebiedsvisie Dorpensingel en verzoek om provinciale bijdrage

Collegebesluit (pdf, 2.16 MB)

3.12 

Bestuurlijk Hoor- en Wederhoor Rekenkamerrapport 'Grip op Veilig Thuis'

Collegebesluit (pdf, 2.27 MB)

3.13

Werkplan Nijmeegse Klimaatadaptatie Strategie

Collegebesluit met bijlage (pdf, 1.03 MB)

3.15

Principebesluit tot oprichting van een Binnenstadfonds

Collegebesluit met bijlage (pdf, 561 kB)

4.1

Interventieplan Fase 3

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 735 kB)

4.2

Evaluatie mantelzorgurgenties

Collegebesluit met bijlage (pdf, 246 kB)

4.3

Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 473 kB)

4.4

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 508 kB)

4.5

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW/IOAZ 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 318 kB)

4.6

Intrekken en vaststellen regeling adviescommissie lhbt-beleid

Collegebesluit met bijlage (pdf, 390 kB)

4.7

Subsidieverlening Stichting De Bastei 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 304 kB)

4.8

Stedenbouwkundige reactie op geluidmaatregelen Meerjarenprogramma Geluidsanering (railverkeer)

Collegebesluit met bijlage (pdf, 7,74 MB)

4.9

Uitvoeringsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2018

Collegebesluit (pdf, 190 kB)

4.10

Realisatie gymzaal Grote Boel

Collegebesluit (pdf, 201 kB)