Wethouder Jan Wijnia (GroenLinks)

J. (Jan) Wijnia is verantwoordelijk voor:

 • duurzaamheid (klimaat en energie)
 • wonen
 • mobiliteit
 • parkeren
 • groen en water

Wethouder Wijnia is 4e locoburgemeester. Hij vervangt de burgemeester en de locoburgemeesters boven hem als zij op dienstreis, ziek of op vakantie zijn.

Contact

Petra Smink (bestuurssecretariaat)

Of mail wethouder Wijnia rechtstreeks: j.wijnia@nijmegen.nl  

Voor de pers

De perswoordvoerder van wethouder Jan Wijnia is Marleen Oldenhave:

Uitnodigen voor officiële handeling

Nodig de wethouder uit voor een officiële handeling bij een jubileum, opening, viering of andere gelegenheid.

Nevenfuncties als wethouder (onbetaald)

 • Lid Bestuurlijk opgaveteam Verbonden Regio
 • Lid Regiegroep Regionale Energie Strategie (RES)
 • Lid Algemeen Bestuur Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
 • Lid Algemeen Bestuur Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
 • Lid Algemeen Bestuur Bijsterhuizen
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
 • Lid Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Basisregeling Regio Nijmegen
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR)

CV

Jan Wijnia (1954) is sinds 1 september 2021 wethouder bij de gemeente Nijmegen. Wijnia is verantwoordelijk voor duurzaamheid (klimaat en energie), Wonen, Mobiliteit, Parkeren, Groen&Water.  

Jan Wijnia was al eerder raadslid (1986-1996) voor GroenLinks en wethouder in Nijmegen (1990-1994). Daarna bekleedde hij leidinggevende functies bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant, beide op het gebied van mobiliteit. De afgelopen 20 jaar werkte hij als gemeentesecretaris in Heumen en Lingewaard. Hij was van 2003 tot 2011 ook lid van Provinciale Staten namens GroenLinks.

Jan Wijnia ging in 2020 met pensioen. Op verzoek van zijn partij vervult hij nu tijdelijk de positie van wethouder tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 omdat zijn voorganger Harriët Tiemens vanaf september 2021 directeur is geworden van de Groene Metropoolregio.