Actief burgerschap (wijkwerkgroep)

De wijkwerkgroep Actief Burgerschap organiseert 2 wijkbezoeken voor de raad per jaar. En bekijkt de rol van de raad bij de uitvoering van de wensen van de gemeente als het gaat over actief burgerschap.

Leden

De wijkwerkgroep Actief Burgerschap bestaat uit de volgende raadsleden/fractievolgers:

  • Rachid El Hafi (voorzitter, D66)
  • Cilia Daemen (GroenLinks)
  • Inge van Dijk (VVD)
  • Ronny Raghoe (CDA)
  • Ammar Selman (PvdA)
  • Wendy Grutters (Stadspartij DNF)
  • Petra Molenaar (SP)