Toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen toevoegen in de bestaande stad en inzetten op de groei van de werkgelegenheid met 10.000 banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Dat is het gebied rondom het Maas-Waalkanaal ten zuiden van de Neerbosscheweg met de aangrenzende wijken: Lankforst, De Kamp, Malvert, Zwanenveld, Hatert en Neerbosch-Oost en Winkelsteeg. U vindt een plattegrond onderaan deze pagina.

Toekomstplannen

We hebben een toekomstplan (ambitiedocument) voor de Kanaalzone-Zuid gemaakt, gevolgd door een ontwikkelvisie voor Winkelsteeg. We zien volop kansen om dit stuk Nijmegen mooier te maken. Met extra woningen, die zo hard nodig zijn. Maar ook bedrijven om te zorgen voor voldoende banen. En groene routes naar de omliggende wijken. In Winkelsteeg is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in de andere wijken kijken we vooral naar kwaliteitsverbetering.

Het college heeft op 1 juni 2021 het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid vastgesteld. In dezelfde collegevergadering is ook de Ontwikkelvisie Winkelsteeg vastgesteld. De raad heeft op 30 juni 2021 gesproken over de ontwikkelvisie, dit krijgt na de zomer een vervolg. 

Versnelde woningbouw

Op 2 plekken in het gebied willen we versneld woningen gaan bouwen. We hebben hiervoor zo’n 9 miljoen euro subsidie gekregen. Dit is een woningbouwimpuls-bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Met de bijdrage kan de gemeente Nijmegen sneller aan de slag, meer woningen betaalbaar maken (de zogenaamde onrendabele top) en zorgen voor een verbetering en versterking van het economische klimaat op Winkelsteeg.

Concreet gaat het om de volgende 2 gebieden:

  • Op het voormalige Compaq terrein bij de Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21): hier gaat het om ‘tijdelijke' woningen voor maximaal 15 tot 20 jaar. Hiervoor ontving de gemeente een rijkssubsidie van 2,5 miljoen euro.
  • Bij station Goffert: hier gaat het om permanente woningen en werkplekken. Om extra ruimte te maken voor bebouwing denken we ook aan het samenvoegen van de nu gesplitste wegen van de Graafseweg bij het station.