Overlast kamerverhuur melden

Heeft u overlast van een gebouw met kamerverhuur? Probeer eerst in gesprek te gaan met de bewoners en/of de eigenaar. Dit is meestal de snelste manier om het samen op te lossen. Komt u er niet uit? Dan kunt u de overlast aan ons doorgeven via de Meld & Herstelapp. Dat werkt als volgt:

  1. Open de app op uw smartphone. Heeft u de app nog niet, download deze dan in Google Playstore of de Appstore
  2. Maak, als u dat nog niet heeft, een account aan. Het is ook mogelijk om te kiezen voor anoniem melden.
  3. De Meld & Herstelapp vraagt u om een foto toe te voegen. Dit kan ons helpen om een beeld te krijgen van de situatie. Als u dat niet wilt, kunt u de stap overslaan.  
  4. Kies uit de lijst met categorieën voor ‘overlast’.
  5. Vul bij het veld ‘opmerking’ duidelijk in waar u overlast van ervaart, bijvoorbeeld geluidsoverlast. Geef aan dat het om kamerverhuur gaat. Vul ook de exacte locatie in van het gebouw waar de overlast vandaan komt.  
  6. Vervolgens kunt u de melding versturen.

Lukt het niet via de Meld & Herstelapp? Vul dan het formulier via de website in of bel 14 024 tijdens kantoortijden.

Acute overlast

Heeft u dringende overlast waar direct een oplossing voor moet komen? Bel dan met de politie via 0900-8844.

U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie van ons

Deze krijgt u per mail. Tenzij u uw melding anoniem heeft gemeld, dan kunnen we u geen terugkoppeling geven. We geven u aan wat we met de melding gedaan hebben en of er actie is ondernomen. Hebben we geen actie ondernomen? Dan leggen we uit waarom. Soms hebben we extra informatie van u nodig. Dan kan het zijn dat een toezichthouder u belt. Ook zou het kunnen dat we de melding doorgeven aan een andere organisatie (ODRN of de politie bijvoorbeeld). Dan krijgt u vanuit die organisatie een reactie en wij informeren u over het doorsturen van uw melding.

We houden een overzicht bij van de meldingen

We gebruiken de meldingen bij de aanpak van de meest overlastgevende kamerverhuurpanden. Op basis van de meldingen brengen we de panden die veel overlast veroorzaken in kaart. Daarna kunnen we u advies geven en zorgen voor goed contact tussen bijvoorbeeld de wijkagent, toezichthouder, bewoners en eigenaar van de panden.