Zorg, hulp en advies

Hulp, zorg of hulpmiddelen

Advies, hulp of zorg in het dagelijks leven bij ziekte of ouderdom​

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Voordelige aanvullende ziektekostenverzekering bij een laag inkomen

Wijzigen voorziening Wmo

Veranderingen in uw adres-, bank- of telefoongegevens, of Wmo-voorziening

Extra hulp bij het huishouden

Uren bijkopen voor ondersteuning in het huishouden

Blijverslening

Lening om uw woning levensloopgeschikt te maken

Beschermd wonen

Wonen met begeleiding, zorg bij ernstige psychiatrische problemen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis geeft advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Mantelzorgcompliment

Bedank uw mantelzorger(s) en vraag een mantelzorgcompliment aan van € 200,-

Mantelzorgurgentie aanvragen

U geeft of u ontvangt mantelzorg en wil dichter bij elkaar wonen

Inloopspreekuur dak- en thuislozen

Advies voor dak- en thuislozen

Zorgtoeslag

Bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering

Sociaal raadslieden voor juridische hulp

De sociaal raadslieden informeren u over wet-en regelgeving.

Vrijwilligersverzekering

Collectieve verzekering voor vrijwilligers