Zorg, hulp en advies

Zorgtoeslag

Bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering

Extra hulp bij het huishouden

Uren bijkopen voor ondersteuning in het huishouden

Mantelzorgurgentieverklaring aanvragen

U geeft of u ontvangt mantelzorg en wil dichter bij elkaar wonen

Beschermd wonen

Wonen met begeleiding, zorg bij ernstige psychiatrische problemen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis geeft advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Hulp, zorg of hulpmiddelen

Advies, hulp of zorg in het dagelijks leven bij ziekte of ouderdom​

Juridische hulp

De sociaal raadslieden informeren u over wet-en regelgeving.

Mantelzorgcompliment

Bedank uw mantelzorger(s) en vraag een mantelzorgcompliment aan van € 200,-

Vrijwilligersverzekering

Collectieve verzekering voor vrijwilligers

Wijziging doorgeven Wmo-voorziening

Veranderingen in uw adres-, bank- of telefoongegevens, of Wmo-voorziening

Inloopspreekuur dak- en thuislozen

Advies voor dak- en thuislozen