Zorg, hulp en advies

Hulp, zorg of hulpmiddelen

Advies, hulp of zorg in het dagelijks leven bij ziekte of ouderdom​

Wijziging doorgeven...

Veranderingen in uw adres-, bank- of telefoongegevens, of Wmo-voorziening

Extra hulp bij het huishouden

Uren bijkopen voor ondersteuning in het huishouden

Beschermd wonen

Wonen met begeleiding, zorg bij ernstige psychiatrische problemen

Huiselijk geweld en...

Veilig Thuis geeft advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Mantelzorgcompliment

Bedank uw mantelzorger(s) en vraag een mantelzorgcompliment aan van € 200,-

Mantelzorgurgentie-verklaring...

U geeft of u ontvangt mantelzorg en wil dichter bij elkaar wonen

Inloopspreekuur dak- en...

Advies voor dak- en thuislozen

Zorgtoeslag

Bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering

Juridische hulp

De sociaal raadslieden informeren u over wet-en regelgeving.

Vrijwilligersverzekering

Collectieve verzekering voor vrijwilligers