Nijmegen start offensief voor schone lucht

Gemeente onderzoekt milieuzone voor hele stad

De gemeente Nijmegen investeert de komende jaren extra in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de hele stad. Nijmegen onderzoekt of het mogelijk is om als 1e gemeente in Nederland een milieuzone in te stellen. En dan voor de hele gemeente. Het streven is om  de Nijmeegse lucht in 2022 al veel schoner te laten zijn. In Nederland sterven mensen volgens de GGD gemiddeld 13 maanden eerder door ‘vuile’ lucht.   

Een milieuzone voor de hele stad kan een belangrijke maatregel zijn. Het weghouden van sterker vervuilende voertuigen bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit. Dat willen we niet alleen beperken tot het hart van het stadscentrum. Daar komt al relatief weinig verkeer. We willen graag dat de hele stad profiteert van gezondere leefomstandigheden. De gemeente wil bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat de beste manier is om een milieuzone in te voeren. En dat doen samen met vertegenwoordigers van de transportsector, ondernemers- en bewoners(organisaties), brancheorganisaties en milieu- en gezondheidsorganisaties .  

Het onderzoek naar de milieuzone maakt onderdeel uit van een veel breder pakket aan maatregelen. Op allerlei fronten zijn acties noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lucht in 2022 schoner is. Het stimuleren van schonere scheepvaart is een belangrijk element. Want er varen jaarlijks grote aantallen schepen over de Waal door Nijmegen. Die zorgen (binnen Nijmegen) voor ongeveer evenveel uitstoot als het verkeer op de weg. Daarom stimuleert de gemeente het tanken van LNG en het elektrisch varen en krijgen ‘schone’ schepen korting op het havengeld.

Dit is een internationaal vraagstuk. Daarom is de stad volgend jaar gastheer van een groot internationaal congres over schone scheepvaart. Ook blijft de gemeente bedrijven stimuleren om hun uitstoot te beperken. Mede door de sluiting van de kolencentrale in 2016 is de industriële uitstoot al flink gedaald. Bovendien stimuleert de gemeente bijvoorbeeld spits mijden en meer elektrische oplaadpalen. En we werken aan voorlichting over het stoken van hout en het verbeteren en uitbreiden van fietspaden en looproutes.

Roetnorm Nijmegen

In Nederland leven we gemiddeld 13 maanden korter door luchtverontreiniging. Vuile lucht zorgt voor 5 procent van de ziektelast. Meest schadelijk zijn de ultrafijne deeltjes in rookgassen die via de longen tot in de bloedbaan doordringen.  Het verminderen van roet in de lucht zorgt voor verlaging van negatieve gezondheidseffecten op inwoners van Nijmegen. Daarom  is in oktober 2016  de Nijmeegse roetreductienorm vastgesteld door de Nijmeegse gemeenteraad. Deze roetreductienorm houdt een vermindering van roet in van 40% in 2022 ten opzichte van 2014. Om deze zelf opgelegde eis te halen , komt de gemeente met extra maatregelen om in 2022 te voldoen aan de roetreductienorm.

Lees collegebesluit 3.6 uit de openbare besluitenlijst van 12 december 2017.