Datum:

Team diederendirrix architect voor verbouwing Stadsschouwburg Nijmegen

Het team van architectenbureau diederendirrix B.V. wordt de architect voor de verbouwing van Stadsschouwburg Nijmegen. Het pand wordt van binnen en buiten verduurzaamd en beter toegankelijk gemaakt. Ook wordt het pand gastvrijer gemaakt voor artiesten en publiek. Het Rijksmonument uit de wederopbouwperiode dat tussen 1955-1961 is gebouwd aan het Keizer Karelplein onderging de afgelopen 60 jaar geen grootscheepse verbouwingen. De Stadsschouwburg sluit vanaf half 2025 en opent in het najaar van 2027 weer voor publiek. 

Wat houdt de verbouwing in?

Bij de verbouwing worden installaties (zoals werktuigbouwkundige, elektrotechnische en theater technische installaties) vervangen die aan het eind van hun levensduur zijn. Ook worden er bouwkundige aanpassingen gedaan, onder andere om beter verbinding te kunnen maken met de stad. Het pand en de omgeving worden verduurzaamd en gastvrijer gemaakt voor artiesten en publiek, maar ook veiliger en toegankelijker voor mensen met een beperking. De foyers worden aangepast zodat er overdag door bezoekers en voorbijgangers kan worden gewerkt, gestudeerd of mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het café wordt omgevormd tot creatieve zaal zodat theatermakers er kunnen repeteren. 

Eva Middelhoff, directeur Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging benadrukt: ‘Na opening is de vernieuwde Stadsschouwburg hèt Theater van de Toekomst dat zich meer dan ooit opent voor de stad. Het wordt een plek die toegankelijk is voor iedereen. Tijdens de werkzaamheden zijn er voorstellingen op andere plekken.’

‘We hebben alle vertrouwen in team diederendirrix architectenbureau en samenwerkingspartners Buro Lubbers (landschapsarchitect), BERNS Architectuur (restauratiespecialist) en Architectencollectief deMunnik-deJong-Steinhauser (interieurarchitectuur). De Stadsschouwburg wordt nog meer voor iedereen. En ook worden de kwaliteiten van het oorspronkelijke brutalistische ontwerp van de Stadsschouwburg in de geest van Bijvoet hersteld en versterkt. Er is aandacht voor actuele thema’s als verduurzaming, publieke ruimte en biodiversiteit’ aldus wethouder Noël Vergunst van stedelijke ontwikkeling en cultuur.

Architectenbureau 

Het team van Diederendirrix architectuur & stedenbouw heeft ruime ervaring in de nieuwbouw en renovatie van publieke gebouwen. Het bureau is onder andere bekend van poppodium Nieuwe Nor in Heerlen en theater De Kattendans in Bergeijk. In Nijmegen is het bureau bekend van het Kerk-klooster met woon-zorgappartementen in de voormalige Kloostertuin Brakkenstein en het nieuwe Archeologisch Depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg. De architect vormt samen met Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau (constructeur), Huisman & Van Muijen installatieadviseurs en DGMR als adviseur Bouwfysica en brandveiligheid de kern van het ontwerpteam. 

Planning

Waarschijnlijk zijn de eerste schetsontwerpen voor zomer 2024 af.

De gemeente Nijmegen is als gebouweigenaar verantwoordelijk voor de verbouwing. De Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging heeft als gebruiker een belangrijke stem in het ontwerp en het proces. 

Een stationsgebied klaar voor de toekomst

De verbouwing Stadsschouwburg past bij de ontwikkelingen in het stationsgebied dat de komende 10 jaar wordt aangepast. Het aantal reizigers en bewoners in het stationsgebied van Nijmegen neemt de komende jaren toe. Rondom het station komen in totaal ongeveer 2000 nieuwe woningen om tegemoet te komen aan de woningnood. Het Stationsgebied Nijmegen wordt ook groener en duurzamer; echt een fijne plek om te verblijven.