Datum:

Nijmegen verstevigt regie op de Woningbouw met nieuwe Woonagenda en Woonfonds

Nijmegen groeit. Steeds meer mensen vinden een thuis in onze stad, maar er is nog steeds een grote groep woningzoekenden. We hebben daarom een flinke woonopgave om voor 2030 minimaal 12.000 woningen toe te voegen, waarvan 2/3 betaalbaar. Om meer regie te pakken op deze woonbehoefte en deze effectiever aan te pakken, komt het College met een nieuwe Woonagenda en een Woonfonds. De Woonagenda legt de focus op het beter benutten van bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door extra woonlagen toe te voegen of huizen te splitsen. Daarnaast stelt het College voor om een Nijmeegs Woonfonds op te richten, waarmee doorgebouwd kan worden aan betaalbare woningen.

Beter benutten van bestaande bebouwing

Door slimmer gebruik te maken van beschikbare ruimte voor wonen, kunnen we een deel van onze woonopgave oplossen. Naast het toevoegen van minimaal 12.000 nieuwbouwwoningen, ligt de focus ook op de mogelijkheden van toevoegingen binnen bestaande bebouwing: dus door woondelen, splitsing of verandering van kantoor naar woning bijvoorbeeld. Beter benutten kan op verschillende manieren:

  • Meer woningen op de (bebouwde) kavel
  • Meer mensen in een woning
  • Betere doorstroming

Er gebeurt al veel om bestaande bebouwing beter te benutten. Het is daarom van belang dat inwoners goed kunnen vinden wat er mogelijk is in welke situatie. Hier wordt een campagne voor opgezet.

Een thuis voor iedereen

Wethouder Grete Visser (Wonen, Zorg): “Ons uitgangspunt is dat Nijmegen een fijne stad is om in te leven en dat ook moet blijven. Dat betekent dat we naast het bouwen van nieuwe woningen, ook kijken naar hoe we bestaande woningbouw beter kunnen benutten. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande oudere die een kamer in haar huis wil verhuren. Alle Nijmegenaren moeten weten wat er mogelijk is en welke regels hierbij gelden. Daar gaan we de komende tijd onze kanalen op inrichten en een stevige campagne in de stad op zetten.”

Nijmeegs Woonfonds

Er is extra geld nodig om projecten van de grond te krijgen en te starten met de bouw om zo tegemoet te komen aan de grote vraag naar betaalbare woningen. Het Rijk stuurt landelijk op meer regie en versnelling van betaalbare woning; Nijmegen gaat dit ook doen met een Woonfonds Nijmegen. Wethouder Noël Vergunst (Stedelijke Ontwikkeling): “Met dit fonds dragen wij lokaal bij aan het versnellen van betaalbare woningbouw in de stad. Het wordt ingezet voor verschillende doelgroepen om moeilijk te realiseren woningen te ondersteunen. Het belang is groot, onder andere door de hoge behoefte aan betaalbare woningen en daartegenover de stijgende bouwkosten. Dit fonds stelt ons in staat om in 2024 en 2025 projecten te kiezen waar we meteen het verschil voor de stad kunnen maken.”

De komende tijd worden beide voorstellen besproken met de raad.