Datum:

Concept verkeersbesluit vastgesteld: Nijmegenaren kunnen reageren op de schone lucht zones

Onze stad groeit en daarmee ook het logistiek vervoer. Dit zorgt voor meer uitstoot van schadelijke stoffen. De gemeente wil dit tegengaan en de lucht schoner maken. Daarom krijgt gemeente Nijmegen vanaf 2025 drie zero-emissiezones, namelijk de Binnenstad, Heijendaal en Hof van Holland. De ZE-zones gelden voor alle vracht- en bestelwagens die niet op waterstof of elektriciteit rijden. Nijmeegse inwoners en ondernemers kunnen tot en met 28 maart 2024 het concept verkeersbesluit inzien en hierop reageren. De reacties worden meegenomen in het definitieve verkeersbesluit.

Een schone stad

Nijmegen heeft drie zero-emissiezones aangewezen, namelijk de Binnenstad, Heijendaal en Hof van Holland. Deze zones zijn aangewezen, omdat op deze plekken het logistieke verkeer toeneemt. Dit zorgt voor meer luchtvervuiling. Op 1 januari 2025 gaan de ZE-zones in met als doel vanaf 2030 een volledig schone stadslogistiek. De besluiten voor de invoering van de ZE-zones zijn vastgelegd in het concept verkeersbesluit. 

Inzien concept verkeersbesluiten

Het concept verkeersbesluit kunt u tijdens kantooruren bekijken op het stadhuis of digitaal via nijmegen.nl/zero-emissiezones. Tot en met 28 maart kunt door middel van een brief, e-mail of telefonisch een reactie achterlaten. Daarna worden alle vragen beantwoord en mogelijke bezwaren of knelpunten meegenomen in het definitieve verkeersbesluit. In het najaar van 2024 wordt het definitieve besluit gepubliceerd.

Ondernemers binnen de zero-emissiezones

De invoering van de zero-emissiezones heeft invloed op ondernemers die voor hun werk in deze gebieden moeten zijn. Zero-emissieadviseur Tim Wille helpt ondernemers graag bij een passende oplossing. Via nijmegen.nl/zero-emissiezones kunnen ondernemers een formulier invullen voor een gratis adviesgesprek. Hier staan ook verhalen over hoe andere ondernemers zich voorbereiden.

Maatregelen voor schone lucht

Het invoeren van zero-emissiezones is één van de maatregelen voor schonere lucht uit het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2020 - 2030. Naast het schoner maken van het logistieke vervoer, investeert de gemeente ook in het slimmer regelen van het verkeer in deze zones. Er bestaan inmiddels verschillende bezorgdiensten die pakketten bundel en in een stadshub buiten de stad en uitstootvrij leveren in de zones. Lees meer over de maatregelen voor schone lucht op nijmegen.nl/schonelucht.