Datum:

Telling dak- en thuisloosheid

Op 9 april 2024 is er een grootschalige poging om alle dak- en thuisloze mensen in Gelderland-Zuid in beeld te brengen. De gemeente Nijmegen helpt, net als de andere twaalf gemeenten in onze regio, mee aan deze telling. We doen dit naar aanleiding van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. De uitkomsten van dit onderzoek zullen onze regio veel inzicht geven en resulteren in een Regionaal Actieplan Dakloosheid. Doel van beide plannen is om de dakloosheid naar een minimum terug te dringen, met als ultieme ambitie om in 2030 geen onvrijwillige dakloosheid meer voor te laten komen. 

De methode

De Hogeschool Utrecht hanteert hiervoor de zogenaamde ‘ETHOS-light’ definitie en methode. Deze methode is ontwikkeld door de universiteit van Leuven in opdracht van de Europese Commissie. De Hogeschool van Utrecht heeft de methode in Nederland geïntroduceerd. Afgelopen jaar is de regio Noordoost Brabant de eerste regio geweest die op deze manier het aantal dak- en thuislozen mensen geteld heeft.  

Het onderzoek

De methode houdt in dat professionals een anonieme vragenlijst invullen per dak- of thuisloze persoon. Het is daarom van groot belang dat er zoveel mogelijk organisaties die zicht hebben op personen in deze situaties mee helpen met tellen. Grote organisaties in onze regio zoals de Iriszorg, het RIBW, Sterker, Bindkracht10 en de GGD Gelderland-Zuid doen al mee. 

Help mee

Heeft uw organisatie ook zicht op personen in een situatie van dak- of thuisloosheid? Meld u dan aan voor deelname via ethos-telling@nijmegen.nl. Zit u zelf in een situatie van dak- of thuisloosheid of kent u mensen die in dezelfde situatie zitten? Laat hen dan weten dat deze telling plaats gaat vinden en dat ze bij de organisatie waarmee ze in contact staan door kunnen geven dat ze meegeteld willen worden. Bent u niet bekend bij een organisatie maar wilt u toch meegeteld worden: mail dan naar ethos-telling@nijmegen.nl

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden via de volgende link: Ethos light Telonderzoek | Hogeschool Utrecht (hu.nl)