Datum:

Verkeersmaatregelen De Stelt

In en rond Plantjevlag en De Stelt in Nijmegen-Noord worden in deze maand enkele verkeersmaatregelen uitgevoerd. Het gaat om tijdelijke snelheidsremmende maatregelen op de Laauwikstraat en Vossenpelssestraat, bij Plantjevlag. Deze maatregelen moeten hinder van doorgaand verkeer op de route alvast beperken. En dat voor we op langere termijn aanpassingen doen in de wegenstructuur van de oostzijde van de Waalsprong. Ook sluit de gemeente Nijmegen de tijdelijke weg door De Stelt Zuid af.  De (verlengde) Turennesingel door De Stelt gaat open voor verkeer.

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen willen dat er in 2017 een definitieve oplossing komt voor het regelen van het verkeer in de oostflank van de Waalsprong. Over het eerdere plan voor een aanleg van een Dorpensingel en vervolgens enkele varianten hierop, is nog geen overeenstemming. De situatie vraagt inmiddels al wel om een aantal maatregelen op korte termijn.

Het Nijmeegse college van B&W heeft daarom besloten om busvriendelijke, tijdelijke drempels te plaatsen op het wegvak Laauwikstraat – Vossenpelssestraat. De drempels komen ter hoogte van Bekkersland. Hiermee wordt dit stuk een 30 km-zone. Dit gebeurt eind oktober, als het weer het toelaat. De drempels moeten verkeershinder voor bewoners beperken. Het is een tijdelijke maatregel die een toekomstige definitieve oplossing niet in de weg staat. En dus het proces van beide raden niet frustreert. Hiermee komt de gemeente Nijmegen tegemoet aan de zorgen van bewoners. En maakt zij de toezegging waar om op korte termijn maatregelen te nemen.

De gewenste woningbouw in De Stelt Zuid kan niet meer wachten en dat heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie. Vanwege de bouw is het noodzakelijk de tijdelijke verbindingsweg door De Stelt Zuid af te sluiten. Tegelijk wordt dan de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld. Dit voorkomt dat het verkeer, dat nu nog van de tijdelijke weg gebruikmaakt, de Laauwikstraat overbelast. De Turennesingel kan het verwachte verkeer op een veilige manier verwerken.