Coalitieakkoord 'Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend'

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft de coalitie (SP-Groenlinks -PVDA-De Nijmeegse Fractie gesteund door VSP) afgesproken welke plannen zij in haar bestuursperiode wil uitvoeren. 

De coalitie is de samenwerking tussen de verschillende politieke partijen. Deze partijen willen werken aan een Nijmegen met:

  • Aandacht voor kwetsbare groepen
  • Eerlijke verdeling van lasten
  • Ruimte voor werkgelegenheid en ondernemerschap
  • Aandacht voor duurzaamheid en groen

De plannen staan in het Coalitieakkoord 2014 - 2018 'Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend'.