Nieuw bestemmingsplan Dukenburg

Stadsdeel Dukenburg is een groen en ruim opgezet stadsdeel. Dukenburgers wonen hier met veel plezier. Er wordt momenteel hard gewerkt aan Dukenburg. Naast de sociale aanpak, lopen of starten er onder andere verschillende bouw- en renovatieprojecten. Ook wordt er geïnvesteerd in duurzame woningen. Tegelijkertijd zijn er meer ambities en plekken waar we in Dukenburg aan de slag willen. We gaan nu een nieuw bestemmingsplan maken waarmee we op meer plekken de doelen en wensen voor Dukenburg mogelijk maken. 

In een bestemmingsplan leggen we vast hoe een ruimte gebruikt mag worden in een bepaald gebied. Zo staat er beschreven waar gewoond of gewerkt mag worden. En waar plek is voor groen, verkeer of bebouwing en hoe hoog deze bebouwing mag zijn. Met het bestemmingsplan toetsen we de nieuwe plannen en zijn nieuwe ontwikkelingen op plekken in Dukenburg mogelijk. 

Het proces

Doelen en wensen opgehaald

Samen met bewoners van Dukenburg is er een toekomstverkenning gemaakt, zijn er ideeën opgehaald bij het maken van de Omgevingsvisie voor Nijmegen en bij het maken van het Toekomstplan Kanaalzone Zuid. Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke doelen voor Dukenburg.

Bewonersbijeenkomst bestemmingsplan - 17 mei 2021

Op 17 mei 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners, partijen en bedrijven in Dukenburg. Bekijk de opname van de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst bespraken we:

  • Doelen en wensen voor Dukenburg
  • Lopende ontwikkelingen in Dukenburg
  • Informatie over het proces om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan

Enkele plekken uit de presentatie bespreken we later uitgebreider met omwonenden in losse bijeenkomsten.  U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl.

Bestemmingsplan ter inzage - eind september

We verwachten dat het bestemmingsplan voor Dukenburg eind september in ontwerp klaar is. We delen het dan in een bijeenkomst met bewoners en partijen in Dukenburg. Het nieuwe bestemmingsplan wordt via het college van Burgemeester en wethouders bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Iedereen die een reactie wil geven op het bestemmingsplan kan dit officieel binnen 6 weken doen (zienswijzen). De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan Dukenburg? Mail naar bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl.