Datum:

Gewijzigde behandeling Zomernota

De besluitvorming van de Zomernota verloopt anders dan gepland. Daarover informeren we u.

Woensdag 19 juni heeft het college de raad met een brief geïnformeerd over de betekenis van de meicirculaire voor de Zomernota. De meicirculaire is een brief van het rijk waarin staat beschreven hoeveel geld de gemeente de komende jaren van het rijk krijgt.  De effecten van de meicirculaire  op de budgetten van de gemeente zijn, naar het zich nu laat aanzien, dusdanig dat er opnieuw inhoudelijk naar de Zomernota gekeken moet worden. 

Dat betekent dat de gespreksrondes over de onderwerpen Sociale Stad, Ruimte in de Stad, Bewegende Stad en Betrouwbare Stad op 19 juni niet doorgaan. Wel is er een financiële gespreksronde waarin de huidige situatie wordt toegelicht.  

Het heeft ook gevolgen voor de besluitronde op 3 juli. Dan worden alleen de technische uitgangspunten en de voortgangsmeldingen op het lopende jaar vastgesteld op basis van een aangepast voorstel. 

In september gaat de raad alsnog in gesprek gaan over de nieuwe inhoudelijke kaders.  
 

Lees de Zomernota 2019.