Dossier cultuurvisie

Samen met de stad maken we een nieuwe cultuurvisie. Het college stuurde deze in juli naar de raad. In september spreekt de raad erover. Op 18 september staat het op de agenda van de politieke avond. In de cultuurvisie staat wat we met cultuur in Nijmegen willen. 

Op 28 mei 2019 spraken we met ruim 200 betrokkenen in LUX over de visie. 

Meer informatie