Dossier cultuurvisie

Samen met de stad maken we een nieuwe cultuurvisie. Daarin komt te staan wat we met cultuur in Nijmegen willen. Op verzoek van de gemeente heeft adviesbureau Blueyard met een blik van buiten gekeken naar 'de staat van cultuur' in Nijmegen. Het onderzoek geeft stof tot nadenken. Blueyard geeft aan dat het cultuuraanbod in Nijmegen ‘best wel oké’ gevonden wordt, maar dat we ook veel kansen missen.

Op 28 mei 2019 spraken we met ruim 200 betrokkenen in LUX. Voor de zomer verwachten we de cultuurvisie te presenteren.

Heeft u nog opmerkingen die we mee kunnen nemen in de cultuurvisie? Mail voor 10 juni naar cultuur@nijmegen.nl.