Instorting tribune element de Goffert

Op 17 oktober 2021 is na afloop van de wedstrijd NEC – Vitesse een deel van het bezoekersvak van het Goffertstadion ingestort. Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt. Direct na het incident hebben wij twee stappen gezet: 

  • Wij hebben een onafhankelijke en deskundige partij (Royal HaskoningDHV) gevraagd om onderzoek te doen naar dit incident; 
  • Wij hebben met betrokken partijen (diverse afdelingen van de gemeente Nijmegen, de ODRN en NEC) een feitenrelaas gemaakt. 

Hieronder vindt u de laatste beschikbare informatie.

Onderzoek technische oorzaak

Direct na de instorting van het tribune-element zijn wij in gesprek gegaan met NEC. Met NEC is afgesproken dat wij een onderzoek instellen. Dit onderzoek bestaat uit twee fases: 

Fase 1

  • Wat is de (bouwtechnische) oorzaak van het instorten van het tribune element in het bezoekersvak?
  • Wat is de bouwtechnische staat van de overige tribune-elementen?

Fase 2

  • Welke maatregelen zijn nodig om het stadion weer in gebruik te kunnen nemen? Dit kunnen in eerste instantie ook maatregelen van tijdelijke aard zijn en/of maatregelen voor gedeeltelijke ingebruikname (faseringsplan).

Tijdens de persconferentie op 5 november 2021 zijn de eerste voorlopige resultaten bekend gemaakt. Deze resultaten kunt u lezen in de presentatie: voorlopige conclusies onderzoek technische oorzaak

De komende weken wordt duidelijk wat er op korte, middellange en lange termijn mogelijk is. 

Feitenrelaas

Direct na het incident hebben wij in kaart gebracht op welke manier de gemeente Nijmegen de afgelopen periode betrokken is geweest bij het Goffertstadion. In het bijzonder in relatie tot de instorting van deze tribune-elementen. Het is goed om daarbij oog te hebben voor de verschillende rollen die wij hierbij spelen:

  • De gemeente Nijmegen is eigenaar van het stadion sinds 2003. We verhuren het stadion aan NEC. In het huurcontract hebben we afspraken gemaakt over onderhoud, instandhouding van het gebouw en -zo nodig- het uitvoeren van aanpassingen; hiervoor is NEC verantwoordelijk.
  • De gemeente Nijmegen is opdrachtgever voor een veiligheidscontrole. Om een licentie voor betaald voetbal te verkrijgen, dient NEC een veiligheidsverklaring af te geven die door de burgemeester van de speelstad ondertekend is. Een onderdeel van deze veiligheidsverklaring is een veiligheidscontrole. In Nijmegen werkt het tot op heden zo dat de gemeente hiervoor een opdracht geeft aan de ODRN.
  • De gemeente Nijmegen is als gemeente verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht op vergunningen en handhaving (VTH). De veiligheidscontroles die wij hebben gedaan zijn niet vanuit deze rol gehouden, maar in het kader van de licentie die NEC nodig heeft van de KNVB. 

In ons archief zijn we terug gegaan tot 2006 en de ODRN heeft ook de periode vanaf 2002 bekeken. Daarin hebben we in de veiligheidsverklaringen en de onderleggers daarbij géén meldingen gevonden van scheuren in tribune-elementen of meldingen die als signaal hadden moeten worden opgevat voor de instorting van de tribune-elementen. In het kader van de constateringen die Royal HaskoningDHV doet roept dit vragen op. Daarom gaan we bovenstaande evalueren. Maar nu staat eerst de afronding van het onderzoek centraal. Daarbij kijken we uiteraard naar de bevindingen van Royal HaskoningDHV in relatie tot onze eigen bevindingen. Bekijk hier het feitenrelaas