Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bij een laag inkomen kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit doet u bij Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

Direct naar BSR

Heeft u in 2016 kwijtschelding gekregen? Dan toetst het Inlichtingenbureau uw gegevens:

  • Voldoet u aan de normen?
    U krijgt automatisch kwijtschelding. Opnieuw kwijtschelding aanvragen is niet nodig
  • Voldoet u niet aan de normen?
    U ontvangt een brief waarin staat waarom uw kwijtschelding is afgewezen. U ontvangt ook een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. U ontvangt de brief en de aanslag eind februari

! Let op
De afwijzingsbrief en de aanslag betekenen niet per se dat u geen kwijtschelding kunt krijgen. De gegevens van het Inlichtingenbureau zijn van december 2016. Misschien is uw financiële situatie daarna veranderd. In de brief staat hoe u in dat geval toch nog een kwijtscheldingsverzoek kunt opsturen.

U krijgt een tegemoetkoming voor groene of rode huisvuilzakken als onderstaande punten voor u gelden:

  • U hoeft geen gemeentebelastingen te betalen (volledige kwijtschelding)
  • U bent niet verhuisd naar een andere gemeente

Voor de tegemoetkoming hoeft u geen kwijtscheldingsverzoek op te sturen. U krijgt het bedrag na afloop van het belastingjaar automatisch op uw rekening.

Alle studenten die een kamer huren bij de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen krijgen jaarlijks 21 groene huisvuilzakken.

Compensatiebedragen huisvuilzak 2016

  • Eenpersoonshuishouden: € 14,75
  • Meerpersoonshuishouden: € 30,55