Kamerverhuurvergunning

U wilt kamers verhuren aan minstens 3 personen.
Wilt u een pand met een WOZ-waarde onder de € 220.000,- verkameren? Dan krijgt u geen vergunning.
Wilt u een pand met een WOZ-waarde tussen de € 220.000,- en de NHG-kostengrens verkameren? Dan heeft u op basis van de Huisvestingsverordening 2020 een vergunning nodig. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.
Wilt u een pand met een WOZ-waarde van boven de NHG-kostengrens verkameren? Dan is een vergunning op basis van de Huisvestingsverordening 2020 niet nodig. In 2021 is de NHG-kostengrens € 325.000,-. Elk jaar wordt deze norm aangepast.

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Controleer dit met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

Vergunning nodig?

De vergunning om kamers te verhuren noemen we omzettings- of onttrekkingsvergunning. Alle regels hiervoor staan in de Huisvestingsverordening gemeente Nijmegen 2020 en de Beleidsregels omzetting en onttrekking van zelfstandige woonruimte Nijmegen 2020.

U heeft een vergunning nodig in het volgende geval:

 • U heeft een woning met een WOZ-waarde tot de NHG-kostengrens (vanaf 1 januari 2021 € 325.000). En u wilt aan 3 of meer personen een kamer verhuren
 • Woningen met een WOZ-waarde tot en met € 220.000 krijgen geen vergunning
 • Woonverenigingen hebben geen omzettingsvergunning nodig als ze voldoen aan de definitie voor woonverenigingen uit de Huisvestingsverordening. De definitie staat in artikel 1 van de Huisvestingsverordening
 • Bij 5 of meer kamers is een melding brandveilig gebruik nodig. 

Weet u uw WOZ-waarde niet? Zoek deze op in uw taxatieverslag.

U heeft geen vergunning voor kamerverhuur nodig als u aan minder dan 3 personen kamers wilt verhuren. De WOZ-waarde van het gebouw speelt daarbij geen rol. Misschien heeft u wel een omgevingsvergunning nodig als u gaat verbouwen. Controleer dit met de vergunningcheck.

Facetbestemmingsplan

We verwachten dat er oktober 2021 een zogenaamd ontwerp-facetbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dit facetbestemmingsplan gaat gelden naast de Huisvestingsverordening 2020. Pandeigenaren die willen verkameren hebben dan zowel een omzettingsvergunning als een omgevingsvergunning nodig. Tot die tijd gelden de huidige regels van de vigerende bestemmingsplannen. Is er een nieuw bestemmingsplan nodig? Dan worden daar de nieuwe regels wel al in opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld bij plannen voor een nieuwe woonwijk.

Beoordelen van uw aanvraag

We sluiten vooraf geen wijken uit voor kamerverhuur. Ook is er geen maximaal aantal gebouwen voor kamerverhuur per straat of gebied.

Voor elke aanvraag kijken we of er (misschien) negatieve gevolgen voor de directe omgeving zijn. Is er bijvoorbeeld al overlast door kamerverhuur? Of zit er horeca in de buurt? Dan zou (extra) kamerverhuur een te grote druk kunnen geven op de omgeving. Dit controleren we met een leefbaarheidstoets.

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente. De gemeente kan deze periode één keer met 6 weken verlengen.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een huis of appartement
 • U gebruikt de kamers om er mensen te laten wonen en niet voor kort verblijf
 • De kamerverhuur mag volgens het bestemmingsplan
 • Uw vergunning zorgt er niet voor dat een zelfstandige woning aan 2 kanten gebouwen naast zich heeft met een vergunning voor kamerverhuur
 • De directe buren mogen geen last hebben van geluid van de kamers (geluidsnorm NEN 5077, zie Afdeling 3.2 Bouwbesluit 2012)
 • Het gebouw voldoet aan de brand- en bouwtechnische veiligheidseisen (Hoofdstuk 2 Bouwbesluit 2012)
 • U voldoet aan de parkeernormen voor auto's 
 • U zorgt voor een fietsenstalling of - rek in de tuin of het huis
 • U heeft een omgevingsvergunning als dat nodig is. U controleert dit met de vergunningcheck. Print de uitkomst van deze check zodat u bewijs hiervan heeft
 • U zorgt voor een huishoudelijk reglement en een beheerder van het gebouw

Meesturen

 • Als u eigenaar bent van het gebouw: kopie eigendomsbewijs. Of een voorlopige koopakte en machtiging van de eigenaar op dit moment
 • Als u níet de eigenaar bent van het gebouw: machtiging  van de eigenaar van de woning
 • Plattegrond van de woning zoals die nu is, met daarop alle voorzieningen:
  • Kamers met nummers
  • Toiletten
  • Douches
  • Keukens
  • Fietsenstalling
  • Berging voor afval
 • Plattegrond van de woning in de nieuwe situatie (na verbouwing), met daarop alle voorzieningen:
  • Kamers met nummers
  • Toiletten
  • Douches
  • Keukens
  • Fietsenstalling
  • Berging voor afval
 • Akoestisch onderzoek
 • Foto’s of tekeningen van de berging voor afval
 • Kopie huishoudelijk regelement
 • Kopie huurovereenkomsten (als u deze al heeft)
 • Foto’s of tekeningen van de fietsenstalling
 • Als er parkeerplaatsen nodig zijn:
  • Een tekening op schaal 1:100 voor parkeerplaatsen op het eigen terrein
  • Een parkeerbalansrapport als de parkeerplaatsen niet op eigen terrein kunnen komen

Kosten

Omzetting- of onttrekkingsvergunning

€ 1.140,75

Omgevingsvergunning

Zijn er parkeerplekken nodig die u niet op eigen terrein kunt aanleggen? Wordt daardoor volgens het bestemmingsplan de parkeerdruk te hoog? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen: 'handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening' (RO).

Dit kost € 217,74.