Klacht over de gemeente

Bent u niet juist behandeld door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd tegen u is. Of u heeft een klacht over een sportaccommodatie of last van bouwlawaai. U kunt een klacht indienen.

Indienen Het inloggen is geannuleerd.

  • Dien geen klacht in over:
    • een beslissing op een aanvraag (bijvoorbeeld voor een vergunning, bijstandsuitkering, subsidie, invalidenparkeerkaart). Bent u het niet eens met een beslissing, maak dan bezwaar.
    • een zaak waarover een rechter al uitspraak heeft gedaan.
  • U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie. De behandeling van de klacht duurt langer.
  • Klacht indienen zonder DigiD
  • U kunt de klacht ook schriftelijk indienen. Geef aan over wie of wat het gaat en wanneer het was. U moet uw naam, (mail)adres en telefoonnummer vermelden. De gemeente neemt geen anonieme klachten in behandeling.

U stuurt uw brief naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN