Klacht over de gemeente

Bent u niet juist behandeld door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd tegen u is. Of u heeft een klacht over een sportaccommodatie of last van bouwlawaai. U kunt een klacht indienen.

Indienen

Indienen Het inloggen is geannuleerd.

  • Dien geen klacht in over:
    • een beslissing op een aanvraag (bijvoorbeeld voor een vergunning, bijstandsuitkering, subsidie, invalidenparkeerkaart). Bent u het niet eens met een beslissing, maak dan bezwaar.
    • een zaak waarover een rechter al uitspraak heeft gedaan.
  • U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie. De behandeling van de klacht duurt langer
  • Een klacht over een organisatie of partij waar de gemeente mee samenwerkt moet door de gemeente naar deze organisatie gestuurd worden voor afhandeling. Als deze partij of organisatie een eigen klachtenregeling heeft. Hierbij worden ook uw persoonsgegevens doorgestuurd.
  • Klacht indienen zonder DigiD
  • U kunt de klacht ook schriftelijk indienen. Geef aan over wie of wat het gaat en wanneer het was. U moet uw naam, (mail)adres en telefoonnummer vermelden. De gemeente neemt geen anonieme klachten in behandeling.

U stuurt uw brief naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN