Financiële hulp voor ondernemers (Tozo)

U bent zelfstandig ondernemer en komt in geldnood door het coronavirus. U kunt financiële hulp krijgen met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo bestaat uit 2 delen:
- Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning
- Een lening voor bedrijfskapitaal

Aanvragen met DigiD.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

 • Inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • In pdf-formaat een bankafschrift van de rekening waar de gemeente uw uitkering naar kan overmaken

Wat u moet weten

Meld u alleen als u echt financiële problemen heeft. Hiermee voorkomen we dat ondernemers ondersteund worden die het eigenlijk niet nodig hebben en dat de ondernemers die het wel nodig hebben lang moeten wachten.

 • U kunt alleen aanvragen als u in Nijmegen woont. Als u een bedrijf in Nijmegen heeft, maar ergens anders woont, moet u de aanvraag doen in de gemeente waar u woont
 • Per huishouden kunt u maar 1 keer aanvragen. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een gezinsuitkering
 • Aanvragen vanaf 1 maart is mogelijk als u al vanaf die tijd financiële problemen heeft door corona
 • De regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus als u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen
 • Binnen 4 weken na uw aanvraag proberen wij een besluit te nemen, door de grote drukte kan dit langer duren. Als dit het geval is gaat de gemeente voorschotten geven
 • De ondersteuning is voor een periode van maximaal 3 maanden (maart, april, mei)
 • Het bedrag is ongeveer maximaal € 1.050,- of € 1.500,- per maand (netto). Dit hangt af van uw inkomen en of u partner of een gezin heeft
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen. Behalve als achteraf blijkt dat u er geen recht op had
 • We toetsen in deze tijdelijke regeling niet op uw vermogen of het inkomen van uw partner

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U moet tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn
 • U bent Nederlander of buitenlander die in Nederland woont volgens de wet
 • U bent een gevestigde zelfstandige
 • U heeft een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van uw eigen bedrijf
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met uw onderneming
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep

U heeft geen recht op een Tozo-uitkering als een van onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • Als u jonger bent dan 27 en studeert met studiefinanciering.
 • Als u gedetineerd bent
 • Als u militaire of vervangende dienstplicht vervult
 • Als u momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland verblijft
 • Als u jonger bent dan 21 en in een inrichting verblijft
 • Als u onbetaald verlof heeft

Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Gebruik dan de check op krijgiktozo.nl

 

Aanvragen met DigiD.

Wat u moet weten

 • De lening is voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
 • De maximale looptijd is 3 jaar. De rente bedraagt 2%
 • Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Nijmegen. Uitzondering: u woont in het buitenland, maar heeft een bedrijf in de gemeente Nijmegen
 • U bent minimaal 18 jaar
 • U bent Nederlander of buitenlander die in Nederland woont volgens de wet
 • U bent een gevestigde zelfstandige
 • U heeft een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van uw eigen bedrijf
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met uw onderneming
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
 • Uw bedrijf heeft geldprobleem als gevolg van de coronacrisis
 • U heeft onvoldoende privé of zakelijk vermogen om uw bedrijfslasten te financieren

Let op! Er zijn bedrijven die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag; mail naar naar ondernemerspunt@nijmegen.nl.